Tài chính

Đầu tư 4 liên doanh ở nước ngoài, TKV thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

(VNF) – Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã góp vốn vào một loạt liên doanh với nước ngoài, tuy nhiên các khoản đầu tư này đều thua lỗ và không/khó thu hồi được vốn.

Đầu tư 4 liên doanh ở nước ngoài, TKV thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

TKV đầu tư ra nước ngoài thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

Theo Bộ Tài chính, TKV đã đầu tư ra nước ngoài bằng một loạt liên doanh gồm: Công ty Liên doanh SouthernMining – Campuchia, Công ty liên doanh khoáng sản Steungtreng – Campuchia, Công ty liên doanh ACV – Campuchia và Công ty TNHH Vinacomin Lào.

Các khoản đầu tư này đều thua lỗ, mất vốn, thậm chí có liên doanh TKV mất trắng. Cụ thể, đối với Công ty Liên doanh SouthernMining – Campuchia, ngày 20/7/2015, TKV đã ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty này với giá chuyển nhượng 500 USD (khoảng 11.270.000 đồng theo tỷ giá ngày 31/12/2015 là 22.540 đồng/USD)/giá trị TKV đã đầu tư là 4.397.100 USD.

Với giá chuyển nhượng này, TKV đã không thu hồi đủ vốn đầu tư đối với dự án. Tập đoàn đã trích lập dự phòng khoản đầu tư trên với giá trị 62 tỷ đồng.

Đối với Công ty liên doanh khoáng sản Steungtreng – Campuchia, TKV đã góp vào 55,9 tỷ đồng (theo báo cáo tài chính 2016 Công ty mẹ). Bên cạnh đó, liên doanh còn có khoản nợ với TKV là 37 tỷ đồng (gồm nợ ngắn hạn 15,4 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác là 21,6 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cho biết khả năng thu hồi vốn của TKV tại liên doanh bằng 0, bởi ngày 16/11/2015, Bộ Công Thương đã có văn bản giải thể liên doanh trong khi giá trị thực hiện của dự án chủ yếu là chi phí thăm dò, khảo sát.

TKV đã trích lập dự phòng khoản đầu tư tài chính 55,8 tỷ đồng và dự phòng nợ phải thu khó đòi 21,6 tỷ đồng.

Đối với Công ty liên doanh ACV – Campuchia, TKV đã góp vào 187,3 tỷ đồng. Với tiến độ và kết quả thực hiện dự án của liên doanh, dự kiến việc gia hạn giấy phép thăm dò lần 5 là rất khó, vì vậy rủi ro không thu hồi được đủ số vốn TKV đã đầu tư. TKV chưa trích lập dự phòng tổn thất đầu tư với khoản này.

Còn đối với Công ty TNHH Vinacomin Lào (Công ty do TKV đầu tư 100% vốn), TKV đã góp vào 120,1 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của Công ty này đến thời điểm lập báo cáo tài chính là 58,6 tỷ đồng. TKV chưa trích lập dự phòng tổn thất khoản đầu tư đối vơi khoản lỗ lũy kế của Công ty. TKV dự kiến cũng không thu hồi đủ số vốn đã đầu tư này.

Tin mới lên