Ngân hàng

Eximbank bị yêu cầu giải trình việc bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/CP

(VNF) - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank, HoSE: EIB) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Eximbank bị yêu cầu giải trình việc bán cổ phiếu STB dưới giá tối thiểu 13.000 đồng/CP

Eximbank được yêu cầu giải trình việc bán cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/CP.

Tại đại hội, HĐQT ngân hàng sẽ báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022; tờ trình về ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2022.

Đáng chú ý, tại đại hội, Eximbank sẽ báo cáo về kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB của Sacombank dù việc thoái vốn đã được thực hiện cách đây 4 năm.

Cụ thể, ngày 7/5/2018, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã có văn bản gửi tới Eximbank, trong đó yêu cầu HĐQT Eximbank phải báo cáo kết quả chuyển nhượng cổ phiếu STB tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông gần nhất. Tại văn bản, cơ quan thanh tra yêu cầu Eximbank phải báo cáo đầy đủ việc chuyển nhượng cổ phiếu STB dưới mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu dẫn tới làm giảm thu nhập của ngân hàng để đại hội đồng cổ đông có ý kiến về vấn đề này.

Trường hợp đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành Eximbank phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tự đề xuất xử lý đối với tổ chức/cá nhân có liên quan.

Trường hợp đại hội đồng cổ đông Eximbank không thống nhất/thông qua hoặc yêu cầu xem xét trách nhiệm đối với nội dung này, HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành Eximbank phải xác định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 6,3 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế, và phí), đồng thời, xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những thiệt hại/tổn thất gây ra cho ngân hàng (nếu có).

Văn bản của NHNN từ năm 2018 nhưng đại hội đồng cổ đông năm 2022 Eximbank mới báo cáo với cổ đông. Từ năm 2018 đến nay, vấn đề này cũng chưa từng được đưa vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ các năm. Ngân hàng này cũng liên tục không tổ chức thành công ĐHĐCĐ trong 4 năm qua, đến tháng 2 vừa qua mới tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần 2.

Eximbank cho biết mức giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu được nêu tại phương án chuyển nhượng của Eximbank trong Văn bản số 5287A/2017/EIB-TGĐ ngày 16/8/2017 và được sự chấp thuận của Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng TP. HCM tại văn bản số 1503/Cục II.4.

Cũng theo Eximbank, vào thời điểm trước tháng 11/2017, ngân hàng này sở hữu 165.229.636 cổ phiếu STB, tương đương 8,76% vốn điều lệ của STB và là cổ đông lớn của STB.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ sở hữu cổ phần tại các tổ chức tín dụng, Eximbank cần phải bán cổ phiếu STB mà Eximbank đang nắm giữ xuống dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của STB.

Theo đó, ngân hàng đã bán khớp lệnh trực tiếp cổ phiếu STB trên sàn HoSE. Cụ thể, lô có giá khớp từ 13.000 đồng/cổ phiếu trở lên có số lượng bán ra hơn 142,4 triệu cổ phiếu, giá bán bình quân 14.279 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng số tiền bán được là hơn 2.033 tỷ đồng.

Lô có giá khớp dưới 13.000 đồng/cổ phiếu là hơn 22,8 triệu cổ phiếu, giá bán bình quân 12.722 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 290 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền thu về được là hơn 2.323 tỷ đồng, giá bán bình quân là 14.064 đồng/cổ phiếu. Giá vốn của khoản đầu tư là 1.672 tỷ đồng nên ngân hàng ghi nhận lãi hơn 647 tỷ đồng (sau khi trừ phí giao dịch).

Eximbank cho rằng, kết quả thoái vốn của khoản đầu tư đã bảo toàn được vốn đầu tư của ngân hàng và có lãi, đã đóng góp phần lớn vào kết quả lợi nhuận chung của Eximbank giai đoạn 2017 - 2018. Giá bán bình quân của toàn bộ cổ phiếu STB là 14.065 đồng/cổ phiếu, cao hơn giá tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu. Việc giao dịch số lượng 22,8 triệu cổ phiếu STB có giá dưới 13.000 đồng/cổ phiếu tuy không đáp ứng văn bản gửi NHNN nhưng đã đảm bảo mục tiêu thoái vốn của Eximbank tại STB theo yêu cầu của NHNN và giúp ngân hàng này có lợi nhuận.

Eximbank cũng khẳng định việc thoái vốn thông qua khớp lệnh trên sàn giao dịch HoSE đã đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với giá của thị trường.

Về kết quả kinh doanh, Eximbank cho biết, kết thúc năm 2021, tổng tài sản năm ngân hàng đạt 166.000 tỷ đồng; huy động vốn đạt 138.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, dư nợ cấp tín dụng của Eximbank năm qua đạt 115.790 tỷ đồng, tăng đến 13% so cùng kỳ năm 2020. Theo lãnh đạo Eximbank, sở dĩ tín dụng của ngân hàng tăng cao trong quý cuối năm 2021 là do nhu cầu vốn của khách hàng tăng.

Tính đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Eximbank duy trì dưới 2%. Do các khoản dự phòng chưa thể hoàn nhập nên lợi nhuận của Eximbank năm 2021 chỉ đạt mức 1.100 tỷ đồng. Đến cuối năm 2021, tổng nợ xấu của Eximbank khoảng 2.400 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ngân hàng ước đạt 1.100 tỷ đồng, giảm gần 18% so với lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 1.340 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi cả năm dự kiến đạt 943 tỷ đồng.

Năm 2022, ngân hàng đề ra mục tiêu tổng tài sản đạt 179.000 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Huy động vốn dự kiến đạt 147.600 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2021; dư nợ cấp tín dụng tăng 13,5% đạt 115.700 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 dự kiến là 2.500 tỷ đồng, tăng 127% so với năm 2021. Thu nhập ngoài lãi tăng 216 tỷ lên 1.159 tỷ đồng.

Tin mới lên