Tài chính

Hoa Sen: Lợi nhuận quý II giảm 71% còn 96 tỷ, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

(VNF) - Kết thúc quý II/2018, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen đạt 96 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, tập đoàn này ghi nhận 639 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 54%. Dù vậy, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm rất nặng, tới 1.719 tỷ đồng.

Hoa Sen: Lợi nhuận quý II giảm 71% còn 96 tỷ, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

Hoa Sen: Lợi nhuận quý II giảm 71% còn 96 tỷ, dòng tiền kinh doanh vẫn âm nặng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2017 – 2018 (từ 1/4/2018 đến 30/6/2018), tức quý II/2018.

Theo báo cáo, doanh thu quý II/2018 của Hoa Sen đạt 10.324 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn tăng tới 51% nên lợi nhuận gộp của Hoa Sen giảm 5,5% xuống còn 1.031 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí của Hoa Sen tiếp tục tăng mạnh. Quý II/2018, Hoa Sen ghi nhận 217 tỷ đồng chi phí tài chính (trong đó 87% là chi phí lãi vay), tăng tới 54%. Chi phí bán hàng ở mức 505 tỷ đồng, tăng 19%; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 234 tỷ đồng, tăng 6,4%.

Kết thúc quý II/2018, lợi nhuận trước thuế của Hoa Sen đạt 96 tỷ đồng, giảm tới 71% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Hoa Sen ghi nhận 639 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 54%.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của Hoa Sen đạt 23.644 tỷ đồng, tăng 10% sau 9 tháng. Phần lớn tài sản của Hoa Sen tập trung ở hàng tồn kho với 8.305 tỷ đồng, tài sản cố định với 8.244 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn với 3.121 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Hoa Sen đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 5.259 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7%. Nợ phải trả ở mức 18.385 tỷ đồng, tăng 13%; trong đó tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn ) ở mức 15.880 tỷ đồng, tăng 34%.

Nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hoa Sen phải liên tục gia tăng nợ vay, đưa hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu lên tới con số 3 lần – mức rất cao – là bởi hoạt động kinh doanh của tập đoàn này không đem về dòng tiền thuần, thậm chí còn bị hụt nặng.

Cụ thể, mặc dù ghi nhận lợi nhuận 639 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Hoa Sen trong 9 tháng qua lại ở mức âm (-) 1.719 tỷ đồng, do các khoản phải thu tăng mạnh, còn các khoản phải trả thì giảm mạnh.

Điều này khiến Hoa Sen buộc phải gia tăng nợ vay để bù đắp dòng tiền, đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn. Tuy nhiên, nợ vay gia tăng kéo theo chi phí lãi vay tăng mạnh, lợi nhuận của Hoa Sen theo đó bị bào mòn nặng nề.

Tin mới lên