Tài chính cá nhân

IDICO (HTI): Quý IV tăng trưởng song lãi sau thuế cả năm 2021 vẫn giảm 40%

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HoSE: HTI) vừa công bố báo cái tài chính quý IV và cả năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2021 của HTI, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp quý IV đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, lần lượt tăng 7% và 11%, đạt 109 tỷ đồng và 55,4 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 49% lên 51%.

Trong quý IV, chi phí bán hàng tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 8 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính lần lượt giảm 11% và 12%. Kết quả, HTI báo lãi sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ.

Song, luỹ kế năm 2021, cả doanh thu thuần và lãi sau thuế của HTI đều sụt giảm so với cùng kỳ, lần lượt giảm 11% và 40%, đạt 334 tỷ đồng và 36 tỷ đồng.

Lý do là trong trong quý III/2021, việc tạm dừng thu phí ở trạm An Sương - An Lạc để hỗ trợ phòng chống dịch khiến công ty lỗ 13 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, HTI đặt mục tiêu doanh thu đạt 403 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 56 tỷ đồng (lần lượt tăng 7% và giảm 8% so với thực hiện năm 2020). Như vậy, với kết quả trên, công ty mới thực hiện được 83% và 65% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của HTI đạt 1.556 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó tài sản dài hạn chiếm 98%, đạt 1.524 tỷ đồng. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty giảm đáng kể so với đầu năm, còn 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, hàng tồn kho tăng vọt từ 255 triệu đồng lên 2,3 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí sản xuất dở dang từ các dự án khu dân cư tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP. HCM, dự án cầu Mương Lớn II và cầu Rạch Rộp II, khu dân cư mở rộng phường 6 tại Long An. 

Về nguồn vốn, tại ngày kết thúc quý IV/2021, nợ phải trả của HTI đã giảm 9% so với đầu năm, đạt 1.094 tỷ đồng, chiếm tới 70% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ dài hạn chiếm 87%, đạt 956 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của công ty đạt 876 tỷ đồng, giảm 8%, chiếm 80% nợ phải trả. Chủ nợ lớn nhất hiện nay của HTI là Eximbank, chi nhánh Đồng Nai.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,3 lần.

Xem thêm IDICO (HTI): Quý III, doanh thu giảm 80%, lỗ sau thuế 13 tỷ đồng

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên