Tài chính

IPO Hanel: Nhà nước nắm gần 98% cổ phần

(VNF) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4638/QĐ – UBND về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Hanel với 3.894.400 cổ phần bán đấu giá công khai, tương ứng với 38,944 tỷ đồng, chiếm 2,02% vốn điều lệ.

IPO Hanel: Nhà nước nắm gần 98% cổ phần

Công ty chính thức có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Hanel được thực hiện chế độ hoạch toán kinh tế độc lập, được mở tài khoản tại ngân hàng thương mại theo quy định pháp luật, đồng thời được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công ty cổ phần và Luật Doanh nghiệp.

Vốn điều lệ của Hanel là 1.926 tỷ đồng, tương ứng với số cổ phần phát hành lần đầu tiên là 192,6 triệu cổ phần. Trong lần IPO này, nhà nước sẽ nắm giữ 188,6 triệu cổ phần, chiếm 97,93%.

Số cổ phần được bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp chiếm tỷ lệ 0,05% vốn điều lệ. Cụ thể, số cổ phần bán cho người lao động là 78.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,04% cộng với ưu đãi thêm 200 cổ phần cho một năm cam kết làm việc tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa là 13.100 cổ phần, tương đương tỷ lệ 0,01%.

Ngoài ra, số cổ phần bán đấu giá công khai hơn 3,89 triệu cổ phần, chiếm 2,02% vốn điều lệ.

Sau khi cổ phần hóa, Công ty vẫn được tiếp tục quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất quy định. Mảnh đất có diện tích 120.000 m2 tại Khu công nghiệp Sài Đồng B, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nằm dưới quyền quản lý và sử dụng của Công ty TNHH Đèn hình Orion – Hanel.

Hanel có trách nhiệm quản lý và điều hành Công ty đến thời điểm bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Công ty liên hệ liên hệ Cục Thuế TP Hà Nội, Sở Tài chính quyết toán thuê, kiểm tra báo cáo tài chính từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm bàn giao sang Công ty cổ phần và hoàn tất thủ tục, hồ sơ cổ phần hóa.

Công ty TNHH MTV Hanel được thành lập từ năm 1984 theo Quyết định số 8733-QĐ/TCCQ của UBND TP Hà Nội về việc thành lập Công ty Điện tử Hà Nội. Hanel là doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm: điện, điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông, bất động sản, logistics, công nghệ cao, nông nghiệp,…

Tin mới lên