Tiêu điểm

Khánh Hòa ra 'tối hậu thư' cho Sở TNMT vì chậm xây dựng quy định tách dự án độc lập

(VNF) - Do ra nhiều văn bản chỉ đạo để Sở TTN&MT thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra công văn khẩn yêu cầu Giám đốc Sở này thực hiện sớm và phải "chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật".

Khánh Hòa ra 'tối hậu thư' cho Sở TNMT vì chậm xây dựng quy định tách dự án độc lập

Chậm xây dựng quy định tách dự án độc lập, Khánh Hòa ra ‘tối hậu thư’ Sở TN&MT.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc xây dựng quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Quyết định quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên đến nay, Sở TN&MT vẫn chưa hoàn thành nội dung trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chính vì vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành nội dung trên trước ngày 10/4/2022.

Cũng theo văn bản này, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu, nếu quá thời gian nêu trên mà chưa hoàn thành các nội dung chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến xử lý công việc chung, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh thì Giám đốc Sở TN&MT chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Được biết, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra nhiều văn bản chỉ đạo để Sở TTN&MT thực hiện nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Tin mới lên