Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2018

(VNF) – Lãi suất ngân hàng ACB tháng 3/2018 được niêm yết ở mức 4,9% đến 6,9% đối với khách hàng nhận lãi cuối kỳ; từ 4,9% đến 6,6% đối với khách hàng nhận lãi hàng tháng.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2018

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 3/2018.

Lãi suất ngân hàng ACB dành cho khách hàng nhận lãi cuối kỳ

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 3/2018 quy định từ 4,9% đến 6,9% tùy thuộc vào số tiền gửi và kỳ hạn gửi của khách hàng.

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm ACB đối với khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng dao động từ 4,9% đến 6,9%. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 3/2018 đối với trường hợp khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ, khách hàng sẽ nhận được lãi suất từ 5% đến 6,9% tùy thuộc vào từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong các kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm lần lượt bằng 6,7%, 6,9%, 6,5% và 6,5%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 3/2018 đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ dao động từ 5,1% đến 6,9%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng thì sẽ nhận mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại ACB lên đến 6,9%. Tiếp theo, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12, 15 tháng, 36 tháng sẽ được hưởng lãi suất 6,7%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất bằng 5,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất dành cho khách hàng nhận lãi hàng tháng

Khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 3/2018 đối với khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu đồng dao động từ 4,9% đến 6,6%.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%.

Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng

Trong tháng 3 này, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm từ 5% đến 6,5% đối với khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%. Còn lại, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Khách hàng gửi tiền trên 1 tỷ đồng

Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 3/2018 đối với khách hàng gửi tiền từ 1 tỷ trở lên dao động từ 5,1% đến 6,6%, tùy từng kỳ hạn.

Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,6%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%.

Tin mới lên