Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2017 dành cho khách hàng cá nhân khi gửi đồng VND dao động từ 5,0% đến 7,5%.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2017

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11/2017.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 11 dành cho khách hàng gửi đồng VND

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tiết kiệm bằng VND tại VPBank sẽ dao động từ 5% đến 7,5%.

Trong đó, nếu khách hàng gửi tiết kiệm dưới 100 triệu đồng trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tuần, lãi suất tiết kiệm là 1%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn từ 1 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 5%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,1%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%.

Trường hợp, khách hàng chọn gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng hoặc 7 tháng, mức lãi suất tiết kiệm là 6,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7%; khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,1%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 100 đến dưới 500 triệu đồng trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,2%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%.

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 triệu đến dưới 5 tỷ đồng, trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; gửi trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,2%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,5%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,6%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%

Nếu khách hàng gửi tiết kiệm từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng trong kỳ hạn 1 đến 3 tuần, khách hàng nhận mức lãi suất 1%; gửi trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,3%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,4%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,5%; 6 tháng, 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,7%; 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%; 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,9%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%.

Lãi suất ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại VPBank tháng 11/2017

Các gói dich vụ dành cho khách hàng của VPBank

Đối với khách hàng cá nhân, khi gửi tiền tại VPBank có thể lựa chọn các gói dịch vụ như: Chứng chỉ tiền gửi dài hạn Ghi danh, Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng, Tiết kiệm gửi góp linh hoạt, Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi trước, Tiết kiệm kỳ hạn ngày, Tiết kiệm trực tuyến.

Đặc biệt phải kể đến gói sản phẩm Tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng dành cho khách hàng. Đây là một sản phẩm tiền gửi tiết kiệm của VPBank nhằm hỗ trợ khách hàng bảo toàn lãi suất trước những biến động điều chỉnh lãi suất trên thị trường Tài chính hiện nay.

Khách hàng có thể gửi tiết kiệm bằng VND với số tiền tối thiểu là 500.000VND với kỳ hạn giao dịch là 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Đối với gói dịch vụ này, khách hàng có thể nhận lãi một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày thực tế khách hàng muốn tất toán Sổ tiết kiệm Bảo Toàn Thịnh Vượng.

Đồng thời, khách hàng cá nhân khi sử dụng gói dịch vụ này có thể điều chỉnh nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng cao hơn so với lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng sẽ được điều chỉnh tăng theo lãi suất đó.

Hoặc nếu lãi suất tại thời điểm điều chỉnh của sản phẩm tương ứng với kỳ hạn gửi của khách hàng thấp hơn hoặc bằng so với lãi suất ghi trên sổ tiết kiệm, thì lãi suất áp dụng cho khách hàng vẫn được giữ nguyên mức ghi trên sổ.

Bên cạnh các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, VPBank còn cung cấp các gói dịch vụ cho khách hàng là doanh nghiệp. Trong đó có gói dịch vụ sản phẩm tiền gửi không kỳ hạntiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối với gói dịch vụ tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng có thể gửi bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ. Khi gửi vào bằng loại tiền nào sẽ được thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi bằng loại tiền đó. Khách hàng gửi bằng ngoại tệ có thể đề nghị lĩnh bằng tiền Việt nam theo mức tỷ giá quy định của VPBank

Khi sử dụng gói dịch tiền gửi không kỳ hạn, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất không kỳ hạn. Khách hàng không bị hạn chế số lần gửi và rút tiền tại VPBank.

Tin mới lên