Ngân hàng

Maritime Bank đặt mục tiêu lãi 194 tỷ năm 2018, lên sàn quý I/2019

(VNF) - Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017. Ngân hàng này cũng dự kiến sẽ lên sàn trong quý I/2019.

Maritime Bank đặt mục tiêu lãi 194 tỷ năm 2018, lên sàn quý I/2019

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Theo báo cáo, năm nay, Maritime Bank đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 115.581 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2017. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn mục tiêu đạt 73.770 tỷ đồng, tăng 15%. Dư nợ tín dụng mục tiêu đạt 48.044 tỷ đồng, tăng 13%.

Cùng với đó, Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 194 tỷ đồng, tăng 18%.

Ngân hàng này đặt kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông cho năm 2018. Đối với năm 2017, Maritime Bank sẽ không chia cổ tức.

Tại đại hội tới, Maritime Bank dự tính thông qua kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE). Thời gian thực hiện niêm yết dự kiến vào quý I/2019.

Tin mới lên