Tài chính

Mộc Châu Milk: Lãi bán niên tăng 28%, giá nguyên liệu giảm nhờ thuộc hệ sinh thái Vinamilk

(VNF) - Biên lãi gộp của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) được cải thiện lên mức 32%, trong khi cùng kỳ năm 2020 là 29,6% nhờ thỏa thuận được giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tốt hơn với nhà cung cấp khi là công ty trong hệ sinh thái của Vinamilk.

Mộc Châu Milk: Lãi bán niên tăng 28%, giá nguyên liệu giảm nhờ thuộc hệ sinh thái Vinamilk

Mộc Châu Milk báo lãi bán niên tăng gần 28%

Doanh thu thuần quý II của Mộc Châu Milk đạt 790 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Giá vốn tăng chậm hơn ở mức 3,9%, giúp biên lãi gập cải thiện từ 29,6% (quý II/2020) lên 32% (quý II/2021).

Lợi nhuận gộp đạt 253 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động tài chính mang về cho Mộc Châu Milk hơn 26 tỷ đồng lợi nhuận, cao gấp hơn 3 lần quý II/2020, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi.

Khấu trừ đi các loại chi phí, Mộc Châu Milk báo lãi sau thuế quý II đạt 87 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt 1.411 tỷ đồng và 137 tỷ đồng, trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ 3,2% thì lợi nhuận sau thuế tăng hơn 28% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Theo giải trình của Mộc Châu Milk, biên lãi gộp được cải thiện do công ty thỏa thuận được giá nguyên liệu đầu vào sản xuất tốt hơn với nhà cung cấp khi là công ty trong hệ sinh thái của Vinamilk, đồng thời doanh thu tài chính và cơ cấu chi phí vận hành được tối ưu là những nguyên nhân của tăng trưởng lợi nhuận trong kỳ của Mộc Châu Milk.

Về cơ cấu tài sản, tổng tài sản của Mộc Châu Milk tính đến cuối quý II đạt hơn 2.412 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần ở thời điểm đầu năm. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền tăng gấp 5 lần hơn 108 tỷ đồng, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp hơn 2 lần lên hơn 1.590 tỷ đồng.

Về bên nguồn vốn, vốn điều lệ của Mộc Châu Milk tăng từ 668 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng sau đợt phát hành 43,2 triệu cổ phiếu hồi đầu năm, thặng dư vốn cổ phần cũng ghi nhận hơn 817 tỷ đồng sau phát hành.

Năm 2021, Mộc Châu Milk đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần mục tiêu đạt 3.066 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 318,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,6% và tăng 13,5% so với mức thực hiện năm 2020.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, Mộc Châu Milk đã hoàn thành 46% kế hoạch về doanh thu và 43% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu MCM mở cửa phiên 21/7 ở mức giá 46.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 5.000 tỷ đồng.

Tin mới lên