Tài chính cá nhân

Nam Long (NLG): Quý IV, doanh thu tăng 5 lần, lãi sau thuế đạt 769 tỷ, tồn kho chiếm 73% tài sản

Quý IV/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu thuần, kéo lãi sau thuế tăng 21% so với cùng kỳ, đạt 769 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) mới công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần tăng tới 5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.418 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, doanh thu chủ yếu trong quý phần lớn được đóng góp từ doanh thu bán căn hộ (chiếm khoảng 99% tổng doanh thu trong quý).

Lợi nhuận gộp cũng tăng gấp 6 lần, đạt 1.545 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 27% lên 35%.

Doanh thu tài chính trong quý của NLG lại sụt giảm mạnh tới gần 12 lần, đạt 56 tỷ đồng; chi phí tài chính cũng giảm 1,5 lần, đạt 51 tỷ đồng, hầu hết là chi phí lãi vay.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh, cụ thể lần lượt tăng 9 lần và 2,7 lần, đạt 380 tỷ đồng và 222 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết thay vì lãi gần 98 tỷ đồng ghi nhận lỗ 3,7 tỷ đồng trong quý IV/2021.

Dù doanh thu và lợi nhuận gộp tăng mạnh song các chi phí lại neo ở mức cao nên lợi nhuận trước thuế của NLG đạt 950 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế 769 tỷ đồng, tăng 21%. Trừ đi phần lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) chỉ đạt 361,3 tỷ đồng, giảm tới 42% so với cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2021, NLG ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đều bứt tốc so với cùng kỳ, lần lượt tăng 2,3 lần và 1,7 lần, đạt 5.206 tỷ đồng và 1.478 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của NLG tăng gần gấp đôi so với đầu năm, đạt 23.717 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm tới 91% (đạt 21.616 tỷ đồng). Lượng tiền và tương đương tiền cuối năm của công ty cũng tăng gấp 3 lần, đạt 3.122 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho của NLG tăng tới 3 lần, đạt 15.490 tỷ đồng, chiếm tới 73% tổng tài sản. Hàng tồn kho chủ yếu là bất động sản dở dang tại các dự án Izumi, Southgate, Paragon Đại Phước, Waterpoint…

Nợ phải trả của NLG cũng tăng cao so với đầu năm, cụ thể tăng gấp rưỡi, đạt 10.122 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 62% nợ phải trả, đạt 6.262 tỷ đồng.

Tổng giá trị nợ vay đạt 3.608 tỷ đồng, trong đó vay trái phiếu dài hạn đạt 2.017 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,7 cho thấy NLG không phụ thuộc nhiều vào vốn bên ngoài.  

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên