Ngân hàng

Những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII xuất thân từ ngành ngân hàng

(VNF) - Nhiều Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII xuất thân từ ngành ngân hàng, có thể kể đến ông Lê Minh Hưng, bà Nguyễn Thị Hồng, ông Nghiêm Xuân Thành, ông Lê Đức Thọ, ông Nguyễn Văn Thắng, ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII xuất thân từ ngành ngân hàng

Những Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII xuất thân từ ngành ngân hàng

Ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Lê Minh Hưng đồng thời thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Minh Hưng tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê quán tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có trình độ Thạc sĩ Chính sách công.

Ông Hưng từng trải qua chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng Ngân hàng Phát triển châu Á; Vụ phó, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 10/2011, ông Lê Minh Hưng làm Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ba năm sau, ông giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 4/2016 đến tháng 10/2020, ông Hưng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trước đó, vào sáng 12/11/2020, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng sinh ngày 27/3/1968, quê quán tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bà có trình độ Thạc sỹ Kinh tế phát triển.

Được biết, bà Hồng là cựu học viên khóa 4 trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà có gần 30 năm công tác trong ngành ngân hàng. Vào tháng 1/1991, bà bắt đầu làm việc tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Sau đó, bà chuyển công tác sang Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước. Tại đây, bà từng đảm nhiệm các chức vụ như trưởng Phòng Cán cân thanh toán quốc tế, phó vụ trưởng rồi vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước .

Sự nghiệp của bà Hồng bắt đầu có sự thay đổi lớn khi Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định bổ nhiệm bà giữ chức phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước vào ngày 16/8/2014.

Theo phân công, bà Hồng trong vai trò phó thống đốc có nhiệm vụ giúp thống đốc giải quyết các công việc được ủy nhiệm, đồng thời phụ trách công tác chính sách tiền tệ; các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng trung ương; dự báo, thống kê; cán cân thanh toán quốc tế; theo dõi diễn biến thị trường tiền tệ trong nước, ngoài nước; công tác thông tin tuyên truyền, báo chí và là người phát ngôn của Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, bà cũng đảm nhận các vai trò như Trưởng Ban Điều hành quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước, Trưởng Ban điều hành nghiệp vụ thị trường mở và Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Ngân hàng.

Bà Hồng có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, phụ trách các đơn vị: Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Dự báo, thống kê, Sở Giao dịch, Thời báo Ngân hàng và Tạp chí Ngân hàng.

Sau 5 năm giữ chức vụ Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ngày 16/8/2019, bà đã được Thủ tướng tái bổ nhiệm chức vụ này.

Việc Quốc hội bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là sự kiện gây chú ý bởi bà là nữ thống đốc đầu tiên của Ngân hàng Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh ngày 2/11/1969, quê quán tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông có trình độ Tiến sỹ kinh tế tại Học viện Ngân hàng.

Từ tháng 10/1988 đến tháng 8/1994, ông là cán bộ Ngân hàng Công thương Vĩnh Phú (Phòng Kế toán, Phòng Kinh doanh ngoại hối), rồi đảm nhiệm cương vị Trưởng phòng Kế toán Ngân hàng Công thương Phúc Yên - Vĩnh Phú đến tháng 5/1997.

Sau đó, ông làm cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Phó Chánh văn phòng - Thư ký Tổng Giám đốc VietinBank, Trưởng Ban thư ký HĐQT VietinBank.

Giai đoạn 2003 - 2012, ông tiếp tục đảm nhiệm các vị trí cao hơn như: Trưởng phòng Quản lý Rủi ro và Nợ có vấn đề VietinBank, Trưởng phòng Quản lý Nợ có vấn đề VietinBank, Giám đốc VietinBank - Chi nhánh Thanh Xuân, Giám đốc VietinBank - Chi nhánh Đống Đa, Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 7/2013, ông Nghiêm Xuân Thành giữ cương vị Chánh Văn phòng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Tháng 7/2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Chỉ một năm sau, ông được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Vietcombank và đảm nhiệm từ đó đến nay.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank

Một vị chủ tịch ngân hàng nữa trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970 tại Phú Thọ. Ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc VietinBank kiêm người đại diện công bố thông tin từ năm 2010. Cuối tháng 8/2013, ông Thọ được điều chuyển về giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước và quay lại VietinBank giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc sau đó gần một năm.

Theo giới thiệu của VietinBank, ông Thọ là Cử nhân, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1987 - 1991); Thạc sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản lý Kinh tế (1996 - 1999); Tiến sỹ Kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chuyên ngành Quản lý Kinh tế (2001 - 2005); Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (2009 - 2010).

Ông Thọ gắn bó với VietinBank từ năm 1991 khi còn là Cán bộ Phòng Kế toán VietinBank - Chi nhánh Vĩnh Phú và làm việc tại chi nhánh này đến năm 2002 sau khi trải qua nhiều phòng ban khác nhau, trong đó vị trí cao nhất là Phó trưởng phòng kinh doanh VietinBank - Chi nhánh Phú Thọ.

Tháng 5/2002, ông Thọ làm Cán bộ Phòng Tín dụng Trung dài hạn và Quản lý Dự án VietinBank rồi lần lượt kinh qua các vị trí: Phó Trưởng phòng Cân đối tổng hợp, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và Đầu tư; Trưởng Phòng Đầu tư. Sau đó, ông Thọ làm Phó Tổng Giám đốc VietinBank từ 2010-2013 trước khi được điều chuyển sang làm Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank (trái)

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thắng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trước đó, ông từng là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh ra trong một gia đình “nông dân chính gốc” tại Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Trong số 7 anh chị của ông có 2 người là công nhân nghỉ mất sức, 2 người khác cũng làm công nhân và 3 người làm nghề nghiệp tự do.

Tốt nghiệp hệ cao đẳng của Học viện Ngân hàng năm 1995 khi 22 tuổi, ông Thắng vẫn miệt mài lấy bằng cử nhân Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (chuyên ngành Tiếng Anh) và cử nhân Đại học Kế toán – Tài chính (chuyên ngành Tài chính – Tín dụng).

Ông Thắng tiếp tục học lên Thạc sỹ tại Học viện Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính lưu thông tiền tệ) rồi Tiến sỹ tại Học viện Tài chính.

Vào làm việc tại VietinBank với vị trí cán bộ kinh doanh đối ngoại của chi nhánh Ba Đình năm 1996, ông Thắng trở thành Thư ký Tổng giám đốc VietinBank chỉ 4 năm sau đó. Chưa đến 3 năm sau, ông kiêm thêm chức vụ Phó Chánh văn phòng VietinBank.

Ông Thắng giữ cương vị Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn của VietinBank trong giai đoạn 2006 – 2009. Sau khi luân chuyển về làm Giám đốc VietinBank chi nhánh Hà Nội, ông Thắng trở thành Tổng giám đốc VietinBank năm 2011 và Chủ tịch VietinBank năm 2014.

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Đến tháng 5/2016, ông trúng cử Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tại đơn vị bầu cử Hà Nội.

Tháng 7/2018, Bộ Chính trị đã luân chuyển, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021).

Tháng 6/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Hơn một tuần sau, ông được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định của Bộ Chính trị ngày 11/10/2020 về công tác cán bộ được ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao cho ông Thắng chiều 11/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ninh. Theo đó, ông Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, chiều ngày 14/10/2020, Nguyễn Văn Thắng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Nghĩa lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh ngày 13/3/1972 tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, có trình độ Thạc sỹ Kinh tế.

Ông Nghĩa từng làm Phó Trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Trưởng Phòng Chiến lược phát triển Ngân hàng Trung ương; Phó Chánh Thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Tháng 5/2018, ông Nguyễn Hữu Nghĩa được điều động giữ cương vị Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Tháng 1/2019, Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa.

Tin mới lên