Nhân vật

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ Tịch HĐQT SHB

(VNF) - HĐQT và Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau ĐHCĐ thường niên.

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ Tịch HĐQT SHB

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ Tịch HĐQT SHB.

Theo đó, HĐQT SHB đã thống nhất, quyết nghị bầu ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 tiếp tục giữ chức vị trí này trong nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ngoài ra, HĐQT SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới. Cụ thể, ông Võ Đức Tiến là Phó chủ tịch ĐHQT, ông Thái Quốc Minh và ông Nguyễn Văn Lê là thành viên HĐQT, ông Đỗ Quang Vinh là thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh là thành viên HĐQT độc lập.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát SHB cũng đã thống nhất cơ cấu, chức danh trong nhiệm kỳ 2022 – 2027. Cụ thể, ông Phạm Hòa Bình tiếp tục giữ vị trí trưởng ban kiểm soát trong nhiệm kỳ mới, bà Lê Thanh Cẩm và ông Vũ Xuân Thủy Sơn là thành viên chuyên trách ban kiểm soát.

Năm 2022, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt tối thiểu 11.686 tỷ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ từ 18%.

Đối với các kế hoạch tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư chiến lược nước ngoài, SHB sẽ nỗ lực thực hiện đúng lộ trình trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, khách hàng, nhà đầu tư và lợi ích của SHB.

Ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với các tập đoàn tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới BCG, IFC, IBM… nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc đổi mới mô hình kinh doanh có sự kết nối trong hoạt động của SHB với các sáng kiến chiến lược then chốt.

SHB cũng đồng thời thực hiện 4 trụ cột chiến lược bao gồm: cải cách thể chế, cơ chế; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự; lấy khách hàng làm trọng tâm; nền tảng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Kết thúc năm 2021, SHB có tổng tài sản đạt 506.600 tỷ đồng. Vốn điều lệ đạt 26.674 tỷ đồng. Vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỷ đồng. SHB đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn, kiểm soát nợ xấu ở mức 1,69%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 6.260 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, hoàn thành 102% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra.

Tin mới lên