Nhân vật

Ông Nguyễn Như Quỳnh ngồi ghế Phó tổng giám đốc HNX

(VNF) - Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, trước khi được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc HNX, ông Quỳnh từng có 19 năm công tác trong ngành Tài chính tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Như Quỳnh ngồi ghế Phó tổng giám đốc HNX

Ông Nguyễn Như Quỳnh (bên trái) giữ chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7.

Ngày 10/7, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố và lưu hành Quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Phó tổng giám đốc HNX cho ông Nguyễn Như Quỳnh.

Ông Quỳnh tốt nghiệp Tiến sỹ kinh tế tại trường Đại học Kobe (Nhật Bản), Thạc sỹ tài chính công tại trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), Cử nhân tài chính nhà nước, Học viện Tài chính.

Ông Nguyễn Như Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành Tài chính, tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế và Văn phòng Bộ Tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức danh thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc HNX, ông Quỳnh giữ chức Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Như Quỳnh chính thức giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị HNX kể từ ngày 4/7 và chức Phó tổng giám đốc HNX kể từ ngày 9/7.

HNX hiện có tổng cộng 234 người lao động và 7 người quản lý doanh nghiệp. Mức tiền lương bình quân mỗi người lao động năm 2017 là 20,3 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức tiền lương bình quân mỗi người quản lý là 63,2 triệu đồng/tháng (trong đó mức lương cơ bản là 27,7 triệu đồng/tháng).

Tính cả tiền thưởng, mỗi người lao động tại HNX nhận mức thu nhập 25,4 triệu đồng/tháng, tương đương 1.100 USD/tháng; mỗi người quản lý nhận mức thu nhập 70,4 triệu đồng/tháng, tương đương 3.100 USD/tháng.

Năm 2017, tổng doanh thu của HNX đạt 526 tỷ đồng, tăng gần 25% so với năm 2016. Tổng chi phí đạt 270 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận trước thuế theo đó đạt 256 tỷ đồng, tăng tới 40%.

Năm 2018, HNX đặt mục tiêu tổng doanh thu 535 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,7% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 256 tỷ đồng, tương đương năm ngoái.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, giá trị đầu tư kế hoạch năm 2018 của HNX dự kiến là 56,2 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn vốn chủ sở hữu; trong đó dự án năm 2017 chuyển tiếp sang năm 2018 là 18,7 tỷ đồng, dự án và mua sắm tài sản cố định năm 2018 là 32,5 tỷ đồng, kế hoạch đầu tư dự phòng là 5 tỷ đồng.

 

Tin mới lên