Nhân vật

Ông Trần Văn Dũng nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

(VNF) – Ông Trần Văn Dũng chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ông Trần Văn Dũng nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Trần Văn Dũng - Tân Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Hôm nay (12/7), Bộ Tài chính đã chính thức trao Quyết định bổ nhiệm ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) làm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thay ông Vũ Bằng nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ông Trần Văn Dũng được Bộ Trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc HOSE kể từ ngày 1/3/2016. Ông Dũng từng công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Đặc biệt, ông là một trong ít người gắn bó với HNX từ những ngày khai sinh và điều hành sàn chứng khoán phía Bắc được hơn 12 năm.

Tại HNX, ông Dũng cùng các cộng sự xây những viên gạch đầu tiên của hệ thống giao dịch chứng khoán, trái phiếu của HNX, sàn giao dịch chứng khoán UPCoM, thị trường trái phiếu chính phủ và hiện nay đang xây dựng thị trường trái phiếu DN cùng với thị trường chứng khoán phái sinh.

Ông cũng đưa HNX từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thành Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế để HNX có quy mô như ngày nay.

Tin mới lên