M&A

Ông Uông Huy Giang bán hơn 7% vốn, không còn là cổ đông lớn tại Sơn Hà

(VNF) - Nhà đầu tư cá nhân Uông Huy Giang vừa thông báo đã bán toàn bộ gần 6,3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HoSE:SHI), tương ứng 7,25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty và không còn là cổ đông lớn.

Ông Uông Huy Giang bán hơn 7% vốn, không còn là cổ đông lớn tại Sơn Hà

Ông Uông Huy Giang bán hơn 7% vốn, không còn là cổ đông lớn tại Sơn Hà

Giao dịch thực hiện trong 2 ngày 16 và 17/10/2019. Đây cũng là 2 phiên xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 7,72 triệu cổ phiếu SHI với giá thỏa thuận bình quân khoảng 8.364 đồng/cổ phiếu, tương đương 64,6 tỷ đồng.

Tạm tính theo mức giá trên, ông Uông Huy Giang thu về khoảng 53 tỷ đồng sau đợt thoái vốn.

Tháng 10/2018, ông Uông Huy Giang công bố đã nhận chuyển đổi thành công 6,17 triệu cổ phiếu SHI từ việc hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ khi 2 doanh nghiệp sáp nhập. Số cổ phiếu ông Uống Huy Giang đã tăng lên như hiện nay khi Sơn Hà phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Lúc đó, Quốc tế Sơn Hà phát hành 17,96 triệu cổ phiếu hoán đổi cổ phần của Toàn Mỹ với tỷ lệ 1:2, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần của Toàn Mỹ thời điểm đó được đổi lấy 2 cổ phần SHI.

Cùng đợt chuyển đổi với ông Uông Huy Giang còn có ông Trần Ngọc Long, ông Phạm Anh Tuấn, và ông Đỗ Tuấn Thịnh. Hiện các cổ đông còn lại trong đợt chuyển đổi này ngoài ông Uông Huy Giang vẫn chưa bán đi số cổ phần đang sở hữu.

Sau khi ông Uông Huy Giang thoái vốn, Sơn Hà còn lại 4 cổ đông lớn là Chủ tịch HĐQT Lê Vĩnh Sơn nắm 16,03% vốn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà nắm giữ 11,64% vốn, ông Trần Ngọc Long và ông Phạm Anh Tuấn cùng nắm giữ 6,35%.

Tin mới lên