Tài chính

PNJ chấm dứt hoạt động xí nghiệp nữ trang

(VNF) - HĐQT PNJ đã thông qua việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp nữ trang PNJ; đồng thời thành lập hai công ty con, bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), cán bộ quản lý cho 2 doanh nghiệp này. Thời gian dự kiến có hiệu lực từ ngày 28/4/2018.

PNJ chấm dứt hoạt động xí nghiệp nữ trang

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ, vốn điều lệ 100 tỷ đồng. HĐTV công ty gồm bà Cao Thị Ngọc Dung, ông Lê Hữu Hạnh, bà Đặng Thị Lài, bà Trần Thị Xuân Lan và ông Lê Trí Thông. Bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch và ông Lê Hữu Hạnh làm Tổng Giám đốc.

Công ty con thứ hai là Công ty TNHH MTV Kỷ nguyên Khách hàng, vốn điều lệ 20 tỷ đồng. HĐTV gồm bà Nguyễn Thị Cúc, bà Cao Thị Ngọc Dung, bà Phạm Vũ Thanh Giang và ông Lê Trí Thông. Bà Phạm Vũ Thanh Giang làm Chủ tịch và ông Đỗ Bật Tiến làm Tổng Giám đốc.

Đồng thời, PNJ cũng chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp nữ trang PNJ kể từ ngày 28/4 tới.

Năm 2018, PNJ đặt kế hoạch doanh thu ở mức 13.727 tỷ đồng (trong đó doanh thu trang sức bán lẻ là 7.455 tỷ đồng), tăng trưởng 25% so với thực hiện 2017. Lợi nhuận sau thuế đặt mục tiêu hơn 882 tỷ đồng, tăng 22%. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 18%.

Về kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 21/4 tới, HĐQT PNJ dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại. Theo đó PNJ dự kiến phát hành hơn 54 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 540 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành PNJ tăng vốn điều lệ từ hơn 1.081 tỷ đồng hiện nay lên hơn 1.621 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2017. Thời gian phát hành ngay trong năm 2018 ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Đồng thời, PNJ cũng trình phương án phát hành hơn 4,86 triệu cổ phiếu ESOP (giá 20.000 đồng) cho lãnh đạo chủ chốt của PNJ và công ty con năm 2018 nhằm ghi nhận Thành viên HĐQT có đóng góp xuất sắc, cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung xuất sắc có đóng góp cho sự tăng trưởng và cải thiện hiệu quả kinh doanh của PNJ và các công ty con. Tỷ lệ phát hành 3%.

Tuy nhiên, 30% số cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng; 30% sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40% còn lại bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng.

Đặc biệt, HĐQT PNJ cũng sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT từ 8 như hiện nay lên thành 9 thành viên. Nếu được thông qua, sẽ bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT ngay tại Đại hội lần này.

Tin mới lên