Tài chính

PVOil báo lãi 215 tỷ đồng 4 tháng đầu 2018, hoàn thành 63% kế hoạch năm

(VNF) - Theo thông tin từ Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) 4 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của doanh nghiệp này đạt 215 tỷ đồng, hoàn thành 63% kế hoạch năm 2018.

PVOil báo lãi 215 tỷ đồng 4 tháng đầu 2018, hoàn thành 63% kế hoạch năm

PVOil báo lãi 215 tỷ đồng 4 tháng đầu 2018, hoàn thành 63% kế hoạch năm

Tổng sản lượng đại lý Xuất khẩu/ bán dầu thô, Condensate của PVOil đạt 3,9 triệu tấn, hoàn thành 34% kế hoạch năm; sản lượng kinh doanh xăng dầu toàn hệ thống ước đạt 1.060 nghìn m3 xăng dầu các loại, hoàn thành 34% kế hoạch năm và bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2017; trong đó: kinh doanh nội địa ước đạt 1.024 nghìn m3/tấn và kinh doanh tại thị trường Lào ước đạt 36 nghìn m3/tấn.

Doanh thu hợp nhất 4 tháng đầu năm của PVOil ước đạt 16.500 tỷ đồng, hoàn thành 40% kế hoạch năm, tương đường cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước 215 tỷ đồng. Tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước hợp nhất của PVOil đạt 2.960 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch năm 2018.

Đại diện PVOil cho biết đơn vị này hoàn toàn đủ khả năng và cơ sở vật chất để đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh xăng E5 RON 92 ra thị trường.

PVOil nhấn mạnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu bán hàng sang các kênh phân phối trực tiếp thông qua nỗ lực phát triển hệ thống CHXD bằng nhiều hình thức và nâng cao chất lượng dịch vụ tại CHXD; mở rộng các kho xăng dầu, các dự án đang tiếp tục thực hiện.

Đặc biệt, phía PVOil cho hay sẽ tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa, bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

Tin mới lên