Tài chính

Quảng Nam: Thu ngân sách gần 13.500 tỷ đồng nhờ tăng thu ngành ô tô và thủy điện

(VNF) - Tổng thu ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Nam ước thực hiện 6 tháng năm 2021 là 13.475 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện.

Quảng Nam: Thu ngân sách gần 13.500 tỷ đồng nhờ tăng thu ngành ô tô và thủy điện

Quảng Nam: Thu ngân sách gần 13.500 tỷ đồng nhờ tăng thu ngành ô tô và thủy điện.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm 2021 là 13.475 tỷ đồng, đạt 69,6% dự toán năm và tăng 61% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa là 10.420 tỷ đồng, đạt 65% dự toán năm và tăng 65% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện. Thu xuất nhập khẩu 3.055 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 9.754 tỷ đồng, đạt 49% dự toán; trong đó, chi thường xuyên hơn 5.387 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 2.971 tỷ đồng.

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu 1.746 triệu USD, tăng 57,15% so với cùng kỳ (trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 634,33 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.111,67 triệu USD, tăng 80,6%).

Cũng theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng sản phẩm trên địa bàn hơn 30.910 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 11,7%. Đây là mức tăng cao trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, là một trong 9 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và cao nhất vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng 6 tháng năm 2021 chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2019 (trước dịch). Điều này cho thấy sự thích nghi, khả năng chống chịu và xu thế phục hồi nền kinh tế trên địa bàn tỉnh trong điều kiện ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã có tiến triển, song mức tăng trưởng này vẫn chưa cao trong điều kiện bình thường.

Quy mô nền kinh tế 6 tháng năm 2021 gần 51.973 tỷ đồng (giá hiện hành), đứng vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Thu ngân sách chính tại Quảng Nam chủ yếu do tăng thu ngành ô tô và thủy điện

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2021 ở nhóm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 34,6%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 18%.

Tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 tháng năm 2021 đạt khá, tăng 33,4% so với cùng kỳ; tăng trưởng mạnh ở lĩnh vực công nghiệp (tăng 41,4%) do sản xuất công nghiệp có xu hướng phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 30%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,8%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 82,8%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 16,5%, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,9%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4%, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 66,5% so với cùng kỳ.

Xem thêm: Công an vào cuộc vụ góp 869 tỷ đồng vào Saigon Co.op

Tin mới lên