Ngân hàng

SHB lên tiếng về 2 lô trái phiếu bị hủy của Tân Hoàng Minh

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư và không phân phối 2 lô trái phiếu bị hủy của tập đoàn Tân Hoàng Minh. SHB chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm.

SHB lên tiếng về 2 lô trái phiếu bị hủy của Tân Hoàng Minh

SHB lên tiếng về 2 lô trái phiếu bị hủy của Tân Hoàng Minh

Liên quan đến việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ của nhóm công ty thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, SHB khẳng định ngân hàng này là đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm cho: lô trái phiếu SOLCH2123001 trị giá 800 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil và lô trái phiếu NSVCH2125001 trị giá 800 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Việt.

Việc SHB cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm là phù hợp với quy định của pháp luật. Theo đó, “cung ứng dịch vụ thanh toán là việc cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng và các dịch vụ thanh toán khác cho khách hàng thông qua tài khoản của khách hàng” – khoản 15, Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng.

Với phạm vi này, nghĩa vụ của SHB chỉ giới hạn trong nghiệp vụ cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản mà không tham gia vào giao dịch giữa các bên.

Đối với dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm, ngân hàng thương mại được quyền làm đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, quản lý tài sản theo quy định tại Điều 106 và Điều 107 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 đã được sửa đổi bổ sung.

SHB đồng thời cũng được cấp giấy phép số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 để được thực hiện dịch vụ đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý tài sản. Theo đó, SHB chỉ có trách nhiệm thực hiện dịch vụ quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm, kiểm tra, theo dõi tình trạng tài sản bảo đảm và đại diện cho các trái chủ xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm đã ký với tổ chức phát hành và theo quy định của pháp luật.

"SHB khẳng định không bảo lãnh phát hành, không bảo lãnh thanh toán, không đầu tư và không phân phối 2 lô trái phiếu nêu trên. SHB chỉ là tổ chức cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm như đã nêu trên.

"SHB cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với dịch vụ quản lý tài khoản và dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm cho 2 lô trái phiếu trên theo quy định của pháp luật", ngân hàng này nhấn mạnh.

Tin mới lên