Nhân vật

Tân Tổng cục trưởng Quản lý thị trường mới 41 tuổi, từng học trường Amsterdam

(VNF) - Ông Trần Hữu Linh (sinh năm 1977), Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, vừa được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường.

Tân Tổng cục trưởng Quản lý thị trường mới 41 tuổi, từng học trường Amsterdam

Ông Trần Hữu Linh, tân Tổng cục trưởng quản lý thị trường (ảnh: BCT)

Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ này nhận nhiệm vụ tại Tổng cục Quản lý thị trường, giữ chức vụ Tổng cục trưởng.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2018.

Ông Trần Hữu Linh sinh năm 1977, cựu học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, có bằng cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Quốc gia Hà Nội; Cử nhân Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Tháng 6/2016, ông Linh được bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất.

Tổng cục Quản lý thị trường gồm có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó tổng cục trưởng.

Bộ máy Tổng cục ở trung ương được tổ chức tinh gọn trên cơ sở nâng cấp, kiện toàn từ Cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương, gồm 6 đơn vị là Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách - Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra và Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường là Tổng cục ngành dọc duy nhất hiện nay không tổ chức thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin mới lên