Tài chính

Thao túng cổ phiếu SPI, một cá nhân phải nộp gần 10 tỷ đồng

(VNF) - Vì thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Spilit (mã Ck: SPI), bà Đỗ Thị Cẩm Thúy đã bị nộp tổng số tiền gồm: 600 triệu đồng nộp phạt vi phạm hành chính và gần 9,3 tỷ đồng nộp khắc phục hậu quả.

Thao túng cổ phiếu SPI, một cá nhân phải nộp gần 10 tỷ đồng

Vì thao túng cổ phiếu SPI, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy đã bị nộp tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và kết quả xác minh của cơ quan công an, bà Thúy đã thực hiện hành vi thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Đá Spilít (HNX: SPI), vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán và Điểm a Khoản 2 Điều 70 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cụ thể, bà Đỗ Thị Cẩm Thuý đã mở 1 tài khoản chứng khoán và nhờ 15 cá nhân mở 28 tài khoản chứng khoán tại 4 công ty chứng khoán; trong khoảng thời gian từ ngày 1/9/2015 đến ngày 13/5/2016, 29 tài khoản này liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu SPI.

Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan Công an ngày 28/11/2017, chưa đủ căn cứ để khởi tố bà Đỗ Thị Cẩm Thúy theo Điều 181c Bộ Luật Hình sự 1999 (tội thao túng chứng khoán). Ngày 26/12/2017, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1204/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Cẩm Thúy.

Theo đó, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy bị phạt tiền 600 triệu đồng, căn cứ quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.

Cùng với đó, bà Thúy còn buộc phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là gần 9,3 tỷ đồng, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/12/2017.

Như vậy, vì hành vi thao túng giá cổ phiếu, bà Đỗ Thị Cẩm Thúy không chỉ nhận mức phạt vi phạm hành chính rất lớn, mà còn phải nộp lại khoản tiền thu lợi bất hợp pháp cao nhất từ trước tới nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng mức tiền phạt và buộc phải nộp lại của bà Đỗ Thị Cẩm Thúy lên tới gần 9,9 tỷ đồng.

Tin mới lên