Tài chính

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề chi phí của hệ thống Bảo hiểm xã hội

(VNF) – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng về thông tin báo chí phản ánh về chi phí hệ thống Bảo hiểm xã hội quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vấn đề chi phí của hệ thống Bảo hiểm xã hội

Trụ sở của một cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 1634/VPCP-KGVX về việc thông tin báo nêu về chi phí hệ thống Bảo hiểm xã hội và kéo dài tuổi hưu.

Theo nội dung văn bản trên, gần đây báo chí có phản ánh về chi phí hệ thống Bảo hiểm xã hội quá lớn và phải tính đến giải pháp kéo dài tuổi hưu để bảo đảm an toàn cho Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thông tin báo nêu.

Dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, chi phí quản lý cho bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự kiến lên tới 11.688 tỷ đồng trong năm 2017, tăng gần 19% so với dự toán năm 2016.

Trong đó, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội là 7.246 tỷ đồng, chi phí quản lý bảo hiểm y tế là 3.947 tỷ đồng và chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp là 495 tỷ đồng.

Tin mới lên