Tiêu điểm

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh

(VNF) - Lưu ý một số nhiệm vụ cho ngành ngân hàng, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chiều 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên đội ngũ cán bộ, người lao động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành ngân hàng.

Phát biểu tại đây, Thủ tướng đánh giá hoạt động ngân hàng còn tiềm ẩn một số rủi ro; những khó khăn, nhiều vấn đề cần tiếp tục lưu ý, tập trung giải quyết trong thời gian tới như kiểm soát nợ xấu, áp lực lạm phát, kiểm soát dòng tiền vào các lĩnh vực…

Thủ tướng đề nghị với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trong ngành ngân hàng phải quyết tâm, nỗ lực, phấn đấu hơn nữa khi triển khai những nhiệm vụ hết sức chiến lược.

"Ngành ngân hàng có hoạt động tốt thì nền kinh tế mới hoạt động tốt, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc và sự ấm no, hạnh phúc của người dân để chúng ta làm việc. Làm sao để mọi người dân, mọi doanh nghiệp được hưởng lợi từ hoạt động của ngành ngân hàng", Thủ tướng nói.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải tiếp tục góp phần quan trọng, đắc lực cho việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, phục vụ hoạt động thông suốt của doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là phục vụ hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngành ngân hàng cũng cần triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn ngân hàng để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý ngành ngân hàng cần có giải pháp phù hợp, hiệu quả để đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho xây dựng và phát triển đất nước; phải tập trung làm tốt công tác nghiên cứu chiến lược, dự báo, phân tích, bám sát tình hình, có giải pháp phù hợp, kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

"Đây là vấn đề hết sức chiến lược mà ngành ngân hàng phải làm tốt thì Đảng, Nhà nước, nhân dân mới có thể yên tâm", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng lưu ý một số nhiệm vụ như tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro cao; hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng…

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng cần triển khai quyết liệt, hiệu quả việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu… không để những yếu kém nhỏ tích tụ lại thành yếu kém, sai phạm lớn.

Về các đề xuất, kiến nghị của ngành ngân hàng, Thủ tướng giao các cơ quan xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tin mới lên