Ngân hàng

Tín dụng 2019 tăng trên 13%, xử lý được tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2012

(VNF) - Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết năm 2019, dư nợ tín dụng đã tăng khoảng trên 13%. Đáng chú ý, từ năm 2012 đến cuối tháng 12/2019, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng ước tính đã xử lý được 1,064 triệu tỷ đồng nợ xấu.

Tín dụng 2019 tăng trên 13%, xử lý được tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2012

Tín dụng 2019 tăng trên 13%, xử lý được tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2012

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2019, dư nợ tín dụng đã tăng khoảng trên 13% so với cuối năm 2018. Tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%

Ước đến ngày 31/12/2019, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tăng khoảng 11% so với cuối năm 2018, chiếm khoảng 25% tổng dư kinh tế; tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng khoảng 16%, tín dụng đối với doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng khoảng 15%.  
Về điều hành tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho biết tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ, tập trung phân bố vào lĩnh vực sản xuất, ưu tiên tạo động lực cho phát triển, góp phần đối mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của nền kinh tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp pháp về vốn, nhất là vốn tín dụng tiêu dùng của người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Bên cạnh đó, tín dụng ngoại tệ tiếp tục được kiểm soát theo đúng lộ trình hạn chế đô la hóa theo chủ trương của Chính phủ; tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiếm soát ở mức hợp lý.

Cũng theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, ước tính đến tháng 12/2019, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức 1,89% (hoàn thành mục tiêu dưới 2%).

Đáng chú ý, tính từ năm 2012 đến cuối tháng 12/2019, toàn hệ thống các TCTD ước tính đã xử lý được 1,064 triệu tỷ đồng nợ xấu.

Lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 12/2019, ước tính toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 305,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử dụng dự phòng rủi ro và khoản bán nợ cho VAMC thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt).

Tính trung bình từ 15/8/2017 đến tháng 12/2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 10,5 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hợn 4,9 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực.

"Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết số 42/2017/QH14 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD", lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết.

Trong lĩnh vực thanh toán, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khảo sát, đề xuất với Chính phủ xây dựng Nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt; trình và triển khai Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng (Regulatory Sandbox).

Cùng với đó, báo cáo cơ chế thí điểm quản lý hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tại Việt Nam; Đề án thử nghiệm các mô hình thanh toán mới,...

Đến cuối tháng 10/2019, đã có trên 78 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 47 tổ chức thực hiện qua điện thoại di động (ĐTDĐ).

Trong 10 tháng năm 2019, số lượng và giá trị giao dịch tài chính qua kênh Internet tăng tương ứng hơn 67% và trên 36%; số lượng và giá trị giao dịch tài chính qua kênh ĐTDĐ tăng tương ứng 186% và 221% so với cùng kỳ năm 2018. Thanh toán qua QR Code tuy là hình thức thanh toán điện tử mới nhưng cũng đạt mức tăng trưởng khá.

Năm 2020, Ngân hàng Nhà nước định hướng điều hành nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết thanh khoản hợp lý để hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ, thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ (CSTT).

Đặc biệt, điều hành công cụ dự trữ bắt buộc đồng bộ với các công cụ CSTT khác, phù hợp với diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu CSTT; Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát, diễn biến thị trường và mục tiêu CSTT nhằm ổn định thị trường, tăng dự trữ ngoại hối Nhà nước khi điều kiện và bối cảnh phù hợp.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ chỉ đạo các TCTD nâng cao chất lượng tín dụng; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh tiềm ẩn rủi ro; kiểm soát cho vay bằng ngoại tệ và có lộ trình phù hợp giảm dần cho vay bằng ngoại tệ. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%.

Trong hoạt động thanh toán, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó chú trọng đến sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu hướng phát triển dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, nhất là đối với ngân hàng số, thanh toán số. Cùng với đó, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong dân cư...

Tin mới lên