Nhân vật

Tổng giám đốc Vietsovpetro viết gì trong đơn từ chức?

(VNF) – “Hiện nay, sau một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị”, ông Từ Thành Nghĩa viết.

Tổng giám đốc Vietsovpetro viết gì trong đơn từ chức?

Tổng giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa

Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có quyết định cho ông Từ Thành Nghĩa thôi giữ chức Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro theo nguyện vọng cá nhân.

Theo quyết định này, ông Nghĩa sẽ chuyển đến Văn phòng đại diện Tập đoàn Dầu khí Vệt Nam tại phía Nam nhận nhiệm vụ do Tổng giám đốc Tập đoàn phân công. Ông Nghĩa công tác tại đây với hàm Trưởng Ban.

Trước đó, ông Từ Thành Nghĩa đã có đơn xin chuyển công tác với nội dung như sau:

“Tên tôi là: Từ Thành Nghĩa, sinh năm 1962; chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Tôi được Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Hôi đồng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro từ ngày 1/7/2013 đến ngày 30/6/2018 sắp tới sẽ đủ một nhiệm kỳ 5 năm.

Trong 5 năm qua, tôi đã dành hết tâm lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong bối cảnh có những khó khăn, thách thức rất lớn đối với Tập đoàn Dầu khí và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. Đặc biệt, đối với Vietsovpetro, ngoài những khó khăn chung về vấn đề chi phí do giá dầu xuống thấp thì những khó khăn nội tại ngày càng trở nên gay gắt hơn do hệ thống công nghệ, công trình cũ, xuống cấp; nguồn lực và cơ chế cho mở rộng vùng hoạt động và gia tăng trữ lượng còn nhiều bất cập.

Trong tình hình đó, tôi đã cùng Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Tổng giám đốc Vietsovpetro tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Hội đồng Vietsovpetro và chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; đã chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện thành công nhiều giải pháp mạnh, quyết liệt, đặc biệt trong việc quản lý tài chính, tiết kiệm, tiết giảm, tối ưu sử dụng chi phí; hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động.

Đến nay có thể khẳng định, nhờ thực hiện các giải pháp quyết liệt ấy, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã vượt qua được khó khăn lớn nhất trong lịch sử kể từ khi khai thác dầu đến nay; Vietsovpetro đã trở nên mạnh hơn, năng lực cạnh tranh tốt hơn, có hệ thống quản trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn, mở ra triển vọng phát triển ổn định, đảm bảo lợi ích đất nước và các bên tham gia Liên doanh Việt Nam – Vietsovpetro. Tôi tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hiện nay, sau một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ Tổng giám đốc Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, ở vị trí người đứng đầu doanh nghiệp lớn có áp lực công việc thường trực cao, tuy đã rất cố gắng giữ gìn và rèn luyện, nhưng tôi đã gặp một số vấn đề về sức khỏe đang phải điều trị như: huyết áp cao, rối loạn tiền đình, rối loạn tiêu hóa (do phải mổ lấy sỏi mật năm 2017).

Tôi tự nhận thấy khó có thể tiếp tục làm tốt được nhiệm vụ ở cương vị lãnh đạo như trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi làm đơn này, kính đề nghị các đồng chí tạo điều kiện cho tôi được chuyển công tác và bố trí nhiệm vụ mới trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, phù hợp với sở trường và tình trạng sức khỏe. Đồng thời cho phép tôi được thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.

Tin mới lên