Ngân hàng

TPBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 2.100 tỷ đồng

(VNF) - HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.

TPBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 2.100 tỷ đồng

TPBank dự kiến tăng vốn thêm hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo đó, vốn điều lệ dự kiến của TPBank sẽ tăng từ gần 8.600 tỷ đồng lên hơn 10.700 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ là khoảng 2.150 tỷ đồng.

Để thực hiện việc tăng vốn, TPBank sẽ phát hành thêm hơn 181 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 1.810 tỷ đồng. Đợt 2, TPBank sẽ phát hành gần 34 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong TPBank, tương ứng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 340 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị giao ủy quyền cho chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung chi tiết của phương án đã thông qua, ký kết các văn bản có liên quan, thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn thành phương án tăng vốn.

Được biết trước đó, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, TPBank chỉ dự kiến tăng vốn điều lệ từ 8.566 tỷ đồng lên 10.200 tỷ đồng trong năm 2020 thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo báo cáo tài chính bán niên, TPBank có vốn chủ sở hữu là 14,5 nghìn tỷ đồng. Nợ phải trả tại ngày 30/6/2020 là 166,9 nghìn tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả theo đó tăng thêm khoảng 15,5 nghìn tỷ so với thời điểm đầu năm 2020.

Thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm 2020 là gần 3,5 nghìn tỷ; lãi thuần hoạt động dịch vụ 316 tỷ đồng, lãi thuần hoạt động ngoại hối là 193,3 tỷ đồng; lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư là 497,4 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động khác là 380,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của TPBank là hơn 1,6 nghìn tỷ, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.981 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận của ngân hàng theo đó tăng thêm khoảng 332 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng này trong nửa đầu năm 2020 âm 987,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 3.978,8 tỷ đồng.

Tin mới lên