Ngân hàng

VIB báo lãi tăng gần gấp đôi lên 2.741 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 17,5%

(VNF) - VIB cho biết năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng đạt 2.741 tỷ đồng, tăng 95% so với năm 2017. Dư nợ tín dụng đạt 98.933 tỷ đồng, tăng 17,5%.

VIB báo lãi tăng gần gấp đôi lên 2.741 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 17,5%

VIB báo lãi tăng gần gấp đôi lên 2.741 tỷ, dư nợ tín dụng tăng 17,5%

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB), lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 của ngân hàng đạt 2.741 tỷ, tăng 95% so với năm 2017 và vượt 37% so với con số do Đại hội đồng cổ đông giao từ đầu năm.

Tổng thu nhập của ngân hàng tăng trưởng 48% so với năm trước, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 40% và 92%. Thu nhập ngoài lãi tăng trưởng nhanh, nâng tỷ trọng lên 20% tổng doanh thu.

Hệ số hiệu quả chi phí trên doanh thu (CIR) đạt mức 44%, giảm 13%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VIB tăng mạnh lên 22,5%, thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Doanh thu bán lẻ tăng 90% so với năm 2017, tiếp tục đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của VIB. Khối Khách hàng và doanh nghiệp và khối Nguồn vốn và ngoại hối cũng đạt được hiệu quả tăng trưởng cao, với lợi nhuận tăng 22% và 49% so với năm 2017.

Chi phí dự phòng đạt 661 tỷ, tăng 73% so với năm 2017, do ngân hàng đã mua về toàn bộ các khoản nợ xấu tại VAMC, trích lập dự phòng và xử lý phần lớn các khoản nợ này ra khỏi bảng tổng kết tài sản.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 140.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 22,7% so với năm ngoái. Dư nợ tín dụng đạt 98.933 tỷ đồng, tăng 17,5%. Trong đó dư nợ khối ngân hàng bán lẻ đạt 74.300 tỷ, tăng 48% trong năm 2018 sau khi đã tăng 83% năm 2017.

Hồi tháng 12/2018, VIB là một trong hai ngân hàng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước công nhận áp dụng thành công tiêu chuẩn Basel II. Ban lãnh đạo VIB cho biết, hệ số an toàn vốn (CAR) theo Basel II của VIB tại ngày 31/12/2018 là trên 10,2%, cao hơn nhiều yêu cầu tối thiểu 8%.

Tin mới lên