Tài chính

Vietnam Airlines dự kiến chi hơn 1.800 tỷ đồng mua máy bay

(VNF) - Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (UPCoM: HVN) vừa công bố phương án chi tiết về việc sử dụng khoản tiền thu được từ chào bán cổ phiếu.

Vietnam Airlines dự kiến chi hơn 1.800 tỷ đồng mua máy bay

Vietnam Airlines dự chi 1.800 tỷ đồng mua máy bay

Theo đó, trong tổng số tiền 1.911,9 tỷ đồng dự kiến thu về từ đợt chào bán cổ phiếu, Tổng công ty sẽ dự kiến chi 1.874 tỷ đồng cho việc đầu tư mua máy bay. Trong đó, vốn sử dụng cho năm 2017 là hơn 900 tỷ đồng; vốn sử dụng cho giai đoạn 2018 - 2019 là 974,5 tỷ đồng. Còn lại gần 37 tỷ đồng được bổ sung vào vốn lưu động.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vietnam Airlines đã thông qua việc phát hành hơn 191 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 15,5753% với mức giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến ban đầu đợt phát hành sẽ được thực hiện xong trong quý IV/2017. Tuy nhiên theo Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, phải đến quý I/2018, đợt phát hành mới kết thúc.

Do vậy Tổng công ty đã thu xếp vốn từ các nguồn khác để thực hiện dự án mua máy bay theo lịch thanh toán cho năm 2017 và đầu năm 2018. Sau đó, phần thu được từ chào bán cổ phiếu sẽ được dùng để thanh toán cho khoản trả trước mua máy bay này.

Cũng theo Hội đồng quản trị Vietnam Airlines, trong trường hợp chào bán không đạt tỷ lệ chào bán thành công hoặc không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến thì Tổng công ty sẽ sử dụng các nguồn khác như vốn chủ sở hữu, vốn vay … để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư mua máy bay và tăng vốn lưu động.

Tin mới lên