Tài chính

Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế quý III hơn 200 tỷ sau khi chia cổ tức 'khủng'

(VNF) - Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hòa (HoSE: VCF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, nhờ tiết giảm tối đa các loại chi phí và giảm giá vốn hàng bán, lãi sau thuế quý III của Vinacafe Biên Hòa tăng tới 35% so với cùng kỳ năm 2019.

Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế quý III hơn 200 tỷ sau khi chia cổ tức 'khủng'

Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế quý III hơn 200 tỷ đồng sau khi chia cổ tức 'khủng'

Doanh thu quý III của Vinacafe Biên Hòa đạt gần 800 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,7% so với cùng kỳ năm 2019. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ 3%, kéo lợi nhuận gộp tăng 27%, đạt 253 tỷ đồng trong quý III. Biên lãi gộp đạt 31,6%, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 26%.

Trong quý, hoạt động tài chính mang về cho Vinacafe Biên Hòa 18,5 tỷ đồng lợi nhuận - một sự cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 444 triệu đồng ở cùng kỳ năm 2019.

Chi phí kinh doanh trong kỳ được tiết giảm tối đa. Cụ thể chi phí bán hàng là 2 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái), chi phí quản lý doanh nghiệp là 6,7 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái).

Chốt quý III, Vinacafe Biên Hòa báo lãi sau thuế 209 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh ở mức 35% so với quý III/2019.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty lần lượt đạt 1.952 tỷ đồng và 468 tỷ đồng. Trong đó doanh thu giảm nhẹ gần 3% so với cùng kỳ năm 2019, còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng ở mức gần 13%.

Năm 2020, Vinacafe Biên Hòa đặt ra kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu dao động từ 3.150 tỷ đồng đến 3.300 tỷ đồng, lãi sau thuế dự kiến từ 725 tỷ đồng đến 780 tỷ đồng.

Như vậy, Vinacafe Biên Hòa đã hoàn thành khoảng 59% - 61% kế hoạch về doanh thu và 60% - 64% kế hoạch về lợi nhuận.

Tổng tài sản của Vinacafe Biên Hòa tại ngày 30/9/2020 là hơn 2.616 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn giảm 11%, đạt giá trị 1.462 tỷ đồng tại báo cáo tài chính quý III.

Tài sản dài hạn của Vinacafe Biên Hòa tăng gấp đôi từ 574 tỷ đồng (đầu năm 2020) lên 1.154 tỷ đồng (cuối quý III/2020).

Được biết, phần tăng thêm này đến từ khoản vay phải thu dài hạn không đảm bảo với Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan. Theo đó, khoản vay phát sinh từ ngày 1/1/2020 và đáo hạn vào ngày 31/12/2020, lãi suất 6,5%. Công ty TNHH MTV Công nghiệp Masan sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả tiền lãi vay vào ngày đáo hạn của hợp đồng vay.

Tổng nợ phải trả của Vinacafe Biên Hòa tại thời điểm cuối quý III giảm gần 10% so với đầu năm, đạt 706 tỷ đồng. Trong đó nợ vay là 280 tỷ đồng (chiếm 40% tổng nợ phải trả), giảm gần 19% so với thời điểm đầu năm.

Được biết, đầu tháng 10 vừa qua, Vinacafe Biên Hòa đã thông báo tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ “khủng” 250%. Ngày thanh toán dự kiến là 2/11/2020.

Với tỷ lệ trên, ước tính số tiền mà Vinacafe Biên Hòa trích ngân sách để chia cho các cổ đông là hơn 660 tỷ đồng, chỉ bằng gần một nửa lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới ngày 30/9/2020 (1.413 tỷ đồng).

Ở đợt tạm ứng cổ tức này, cổ đông lớn nhất của Vinacafe Biên Hòa là Công ty TNHH MTV Masan Beverage nhận về khoảng 432 tỷ đồng.

Tin mới lên