Tài chính

Vinaconex bất ngờ muốn mua vào 23,5 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Lượng cổ phiếu quỹ trên tương đương 5,34% tổng số cổ phiếu phổ thông hiện tại của Vinaconex. Sau khi hoàn tất mua vào, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông, đặc biệt là 3 cổ đông lớn An Quý Hưng, Cường Vũ và Star Invest sẽ tăng đáng kể.

Vinaconex bất ngờ muốn mua vào 23,5 triệu cổ phiếu quỹ

Vinaconex bất ngờ muốn mua vào 23,5 triệu cổ phiếu quỹ

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HNX: VCG) vừa ban hành Quyết định số 0139/2019/QĐ-HĐQT về việc phê duyệt phương án mua cổ phiếu quỹ của tổng công ty.

Cụ thể, số lượng cổ phiếu quỹ mua lại tối đa 23.578.299 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ làm tròn bằng 5,34% tổng số cổ phiếu phổ thông của tổng công ty tại thời điểm hiện tại.

Giá mua cổ phiếu quỹ do Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Đông quyết định mức giá mua lại cổ phiếu quỹ theo các quy định của pháp luật có liên quan. Nguồn để mua là từ thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển.

Thời gian thực hiện trong quý I, quý II năm 2019. Hội đồng quản trị Vinaconex ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời gian triển khai cụ thể và chủ động thực hiện.

Hiện Công ty TNHH An Quý Hưng đang là cổ đông lớn nhất của Vinaconex khi sở hữu 254,9 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 57,71%.

Công ty TNHH Bất động sản Cường Vũ là cổ đông lớn thứ hai khi nắm 94 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 21,28%.

Cổ đông lớn thứ ba là Công ty TNHH Đầu tư Star Invest khi sở hữu 33,4 triệu cổ phiếu VCG, tương đương tỷ lệ sở hữu 7,57%.

Nếu Vinaconex mua thành công hơn 23,5 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, lượng cổ phiếu đang lưu hành của Vinaconex sẽ giảm xuống còn 418,1 triệu cổ phiếu.

Kéo theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông lớn của Vinaconex sẽ như sau: An Quý Hưng nắm 60,97%, Cường Vũ nắm 22,48% và Star Invest nắm 7,99%.

Khoảng 20 phiên gần đây, cổ phiếu VCG đã tăng mạnh từ quãng giá 22.000 đồng/cổ phiếu lên quãng giá 28.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng khoảng 27%, đưa giá cổ phiếu VCG về quãng giá mà An Quý Hưng bỏ ra để thâu tóm Vinaconex (28.900 đồng/cổ phiếu).

 

Tin mới lên