Ngân hàng

Vừa được chấp thuận tăng vốn, SCB báo lãi trước thuế trên 658 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2020 với những con số tích cực ngay sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ.

Vừa được chấp thuận tăng vốn, SCB báo lãi trước thuế trên 658 tỷ đồng

SCB báo lãi trước thuế năm 2020 đạt trên 658 tỷ đồng

Tính đến ngày 31/12/2020, quy mô tài sản của SCB đạt 633.277 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 578.703 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 351.386 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh năm riêng lẻ, SCB ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế năm 2020 đạt trên 658 tỷ đồng.

Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.775 tỷ đồng, thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán đạt gần 700 tỷ đồng.

Hoạt động tín dụng của SCB bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid-19, làm tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm, lần lượt ghi nhận 1,16% và 0,81%.

SCB đã tiến hành trích lập dự phòng rủi to tín dụng gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2020, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên 13.600 tỷ đồng.

Được biết, SCB mới đây đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 5.000 tỷ đồng, từ mức vốn điều lệ hơn 15.231 tỷ đồng lên 20.231 tỷ đồng.

SCB dự kiến tăng vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được ĐHCĐ bất thường năm 2020 thông qua.

SCB sẽ chào bán 500 triệu cổ phần mới cho các cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ thực hiện là 32,92%. Số vốn tăng thêm sẽ được ưu tiên bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh, tập trung vào đầu tư tài sản cố định, hiện đại hóa công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở các chi nhánh.

Tin mới lên