Tài chính

Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ chốt sách cổ đông trả cổ tức 10% vào ngày 25/8

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu và bằng tiền năm 2021.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ chốt sách cổ đông trả cổ tức 10% vào ngày 25/8

Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ chốt sách cổ đông trả cổ tức 10% vào ngày 25/8.

Theo đó, ngày 25/8, Xây dựng Hoà Bình sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%. Trong đó, cổ tức bằng tiền tỷ lệ 3% (tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 300 đồng); cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới).

Đối với cổ tức tiền, thời gian dự kiến thanh toán là ngày 30/9.

Với hơn 245 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi tổng cộng 73,7 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền trong đợt này.

Xét về hoạt động kinh doanh, quý II/2022, doanh thu thuần của Xây dựng Hoà Bình đạt 4.080 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế của Xây dựng Hoà Bình giảm 14% so với cùng kỳ xuống 50 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 7.063 tỷ đồng doanh thu thuần và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và giảm 10% so với cùng giai đoạn 2021.

Trong năm 2022, Xây dựng Hoà Bình đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 17,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Xây dựng Hoà Bình mới đây công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/8 tại TP. HCM.

Theo đó, công ty sẽ trình cổ đông thay đổi một số ngành, nghề đăng ký kinh doanh và điều lệ công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành để phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành riêng lẻ đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/4/2022.

Tại đại hội, HBC cũng sẽ trình bày chiến lược kinh doanh của tập đoàn trong 10 năm tới và xin ĐHĐCĐ thông qua chính sách thưởng khích lệ ban điều hành, cán bộ trọng yếu và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp hiệu quả vào việc đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận.

Theo đó, HBC đặt mục tiêu đạt doanh thu 437.500 tỷ đồng và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng vào năm 2032.

Tin mới lên