Tài chính

10 tháng, nợ thuế bất động sản TP. HCM tăng hơn 57%

(VNF) - Theo Cục Thuế TP. HCM, tính đến cuối tháng 10/2018, các khoản nợ liên quan đến đất là 1.826 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 663 tỷ đồng, tương đương tăng 57,01%.

10 tháng, nợ thuế bất động sản TP. HCM tăng hơn 57%

10 tháng: Nợ thuế bất động sản TP. HCM tăng hơn 57%. (Ảnh minh họa)

Theo Cục Thuế TP. HCM, tính đến cuối tháng 10/2018, tổng số nợ (số tiền thuế nợ đến 90 ngày và số tiền thuế nợ trên 90 ngày) có khả năng thu tại đơn vị là trên 9.500 tỷ đồng, tăng 25,34% so với thời điểm 31/12/2017.

Trong đó, các khoản nợ liên quan đến đất là 1.826 tỷ đồng, tăng so với thời điểm 31/12/2017 là 663 tỷ đồng, tương đương tăng 57,01%.

Nợ thuộc các khoản thuế, phí là 4.467 tỷ đồng, tăng 21,34% so với thời điểm 31/12/2017; Tiền phạt, tiền chậm nộp là 3.116 tỷ đồng, tăng 15,58% so với thời điểm 31/12/2017.

Cục Thuế TP. HCM cũng cho hay trong 10 tháng qua, cơ quan này đã thu hồi và xử lý hơn 5.500 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 3.225 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.335 tỷ đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2018, Cục Thuế TP. HCM cho biết ngoài các giải pháp tăng nguồn thu, hiện Cục Thuế TP. HCM đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường đôn đốc thu nợ các tháng cuối năm, siết chặt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế…

Theo số liệu được công bố trước đó của cơ quan này, tổng thu nội địa trong 10 tháng năm 2018 được 219.681 tỷ đồng, đạt 81,73% dự toán năm 2018, tăng 14,54% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa trừ dầu được 199.910 tỷ đồng, đạt 78,03% dự toán năm 2018, tăng 12,13% so với cùng kỳ năm 2017; Thu từ dầu thô được 19.770 tỷ đồng, đạt 157,28% dự toán năm 2018, tăng 46,23% so cùng kỳ năm 2017.

Về công tác thanh, kiểm tra thuế, tính đến hết tháng 10/2018, đơn vị đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 16.231 doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt là 4.186 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng 545 tỷ đồng, giảm lỗ là 11.523 tỷ đồng.

Đối với công tác kiểm tra thuế, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện kiểm tra 129.519 hồ sơ kê khai thuế với tổng số thuế kê khai bổ sung là 66,7 tỷ đồng, giảm 71% so cùng kỳ; Thực hiện kiểm tra 15.072 lượt tại doanh nghiệp, số thuế truy thu và phạt 2.102 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 277 tỷ đồng; giảm lỗ 6.589 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra thuế, Cục Thuế TP. HCM đã thực hiện thanh tra 1.159 hồ sơ, số thuế truy thu và phạt là 2.084 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2018, tăng 21% so với cùng kỳ; giảm khấu trừ 268 tỷ đồng; giảm lỗ 4.934 tỷ đồng.

Trong 2 tháng cuối năm 2018, Cục Thuế TP. HCM cho biết sẽ phấn đấu thu 570 tỷ đồng qua công tác kiểm tra thuế và tăng thu hơn 760 tỷ đồng qua công tác thanh tra.

Để đạt được chỉ tiêu trên, cơ quan này cho hay sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, nông lâm, thủy sản, kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có ưu đãi, miễn giảm, kinh doanh xăng dầu đầu mối, giao dịch đáng ngờ, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, văn phòng công chứng, bán hàng đa cấp, các trường hợp có số miễn, giảm tiền thuê đất lớn.

Tin mới lên