Tiêu điểm

14 lãnh đạo 3 lần trải qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm

(VNF) – Có 14 lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ đã trải qua 3 lần lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014 và 2018.

14 lãnh đạo 3 lần trải qua kỳ lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội đã trải qua 3 lần lấy phiếu tín nhiệm vào các năm 2013, 2014 và 2018

Tháng 6/2013, Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt. Tháng 11/2014, Quốc hội tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm với 50 chức danh.

Đến tháng 10/2018, Quốc hội lần thứ ba lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt. Tổng cộng có 48 chức danh được đưa vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm lần này.

Theo thống kê của VietnamFinance, có tổng cộng 14 lãnh đạo đã trải qua cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, gồm:

Khối Quốc hội:

1, Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, đương kim Chủ tịch Quốc hội. Năm 2013 và 2014, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó chủ tịch Quốc hội. Cả hai lần, bà Kim Ngân đều đứng đầu về số phiếu tín nhiệm cao, lần lượt là 372 (2013) và 390 phiếu (2014).

2, Bà Tòng Thị Phóng, đương kim Phó chủ tịch thường trực Quốc hội. Năm 2013 và 2014, bà Tòng Thị Phóng đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó chủ tịch Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bà Phóng rất tốt với 322 tín nhiệm cao (năm 2013) và 325 tín nhiệm cao (năm 2014).

3, Ông Uông Chu Lưu, đương kim Phó chủ tịch Quốc hội. Cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, ông Uông Chu Lưu đều là Phó chủ tịch Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Uông Chu Lưu rất tốt với 323 tín nhiệm cao (năm 2013) và 344 tín nhiệm cao (năm 2014).

4, Ông Phùng Quốc Hiển, đương kim Phó chủ tịch Quốc hội. Năm 2013 và 2014, ông Phùng Quốc Hiển đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Hiển rất tốt với 291 tín nhiệm cao (năm 2013) và 315 tín nhiệm cao (năm 2014)

5, Ông Nguyễn Hạnh Phúc, đương kim Tổng thư kí Quốc hội. Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Hạnh Phúc đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Nguyễn Hạnh Phúc khá tốt với 248 tín nhiệm cao (năm 2013) và 303 tín nhiệm cao (năm 2014).

6, Ông Nguyễn Văn Giàu, đương kim Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Năm 2013 và 2014, ông Giàu đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông rất tốt với 273 tín nhiệm cao (năm 2013) và 317 tín nhiệm cao (năm 2014).

7, Ông Phan Xuân Dũng, đương kim Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, ông Dũng đều có chức danh là Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Dũng khả quan với 234 tín nhiệm cao (năm 2013) và 212 tín nhiệm cao (năm 2014).

Khối Chính phủ:

1, Ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Xuân Phúc đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Phó thủ tướng Chính phủ. Kết quả, ông được 248 tín nhiệm cao (năm 2013) và 356 tín nhiệm cao (năm 2014).

2, Ông Trương Hòa Bình, đương kim Phó thủ tướng thường trực Chính phủ. Năm 2013 và 2014, ông Trương Hòa Bình đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Kết quả, ông được 195 tín nhiệm cao (2013) và 205 tín nhiệm cao (2014).

3, Ông Vũ Đức Đam, đương kim Phó thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, ông Vũ Đức Đam đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; năm 2014, chức danh của ông là Phó thủ tướng. Kết quả 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước của ông Vũ Đức Đam cũng rất tốt với 215 tín nhiệm cao (năm 2013) và 257 tín nhiệm cao (năm 2014).

4, Ông Phạm Bình Minh, đương kim Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Năm 2013, ông Phạm Bình Minh đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; năm 2014, chức danh của ông là Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Phạm Bình Minh rất tốt với 238 tín nhiệm cao (năm 2013) và 320 tín nhiệm cao (năm 2014).

5, Ông Trịnh Đình Dũng, đương kim Phó thủ tướng Chính phủ. Năm 2013 và 2014, ông Trịnh Đình Dũng đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Trịnh Đình Dũng ấn tượng với việc “thăng hạng” nhanh, từ 131 tín nhiệm cao (năm 2013) lên 236 tín nhiệm cao (năm 2014).

6, Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, đương kim Bộ trưởng Bộ Y tế. Cả 3 lần lấy phiếu tín nhiệm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều là Bộ trưởng Bộ Y tế. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của bà Kim Tiến kém khả quan với 108 tín nhiệm cao (năm 2013) và 97 tín nhiệm cao (năm 2014).

Khối TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao và Kiểm toán Nhà nước

1, Ông Nguyễn Hòa Bình, đương kim Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao. Năm 2013 và 2014, ông Nguyễn Hòa Bình đứng trong danh sách lấy phiếu tín nhiệm với chức danh Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của ông Nguyễn Hòa Bình khả quan với 198 tín nhiệm cao (năm 2013) và 207 tín nhiệm cao (năm 2014).

Tin mới lên