Thị trường

4 tháng đầu năm, ông lớn PVN vượt tất cả các chỉ tiêu, lãi ròng 7.600 tỷ

(VNF) - Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong 4 tháng đầu năm, PVN đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra, đặc biệt tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 177.100 tỷ đồng (vượt 16% kế hoạch và bằng 30% kế hoạch năm), tổng lợi nhuận sau thuế đạt 7.600 tỷ đồng (vượt 22% so với kế hoạch và bằng 40% kế hoạch năm).

4 tháng đầu năm, ông lớn PVN vượt tất cả các chỉ tiêu, lãi ròng 7.600 tỷ

PVN lãi ròng 7.600 tỷ đồng sau 4 tháng, vượt 22% kế hoạch

PVN vượt tất cả các chỉ tiêu sau 4 tháng

Cụ thể, PVN cho biết trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu sản xuất đều hoàn thành vượt mức từ 2 – 18%.

Tập đoàn ghi nhận tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 4 đạt 2,06 triệu tấn (vượt 1,3% kế hoạch tháng), tính chung 4 tháng đầu năm đạt 8,34 triệu tấn (vượt 3,0% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,5% kế hoạch năm).

Sản lượng khai thác dầu tháng 4 đạt 1,17 triệu tấn (vượt 2,1% kế hoạch tháng), tính chung 4 tháng đầu năm đạt 4,80 triệu tấn (vượt 1,7% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,2% kế hoạch năm), trong đó khai thác dầu ở trong nước 4 tháng đạt 4,16 triệu tấn (vượt 1,6% kế hoạch 4 tháng), ở nước ngoài 4 tháng đạt 0,63 triệu tấn (vượt 2,3% kế hoạch 4 tháng).

Sản lượng khai thác khí tháng 4 đạt 0,89 tỷ m3 (vượt 0,3% kế hoạch tháng), tính chung 4 tháng đầu năm đạt 3,55 tỷ m3 (vượt 4,7% kế hoạch 4 tháng và bằng 37,0% kế hoạch năm). Sản xuất điện tháng 4 đạt 2,01 tỷ kWh (vượt 7,0% kế hoạch tháng), tính chung 4 tháng đầu năm đạt 7,73 tỷ kWh (vượt 7,8% kế hoạch 4 tháng và bằng 35,8% kế hoạch năm).

Sản xuất đạm tháng 4 đạt 135,4 nghìn tấn (vượt 0,3% kế hoạch tháng), tính chung 4 tháng đầu năm đạt 549 nghìn tấn (vượt 3,7% kế hoạch so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,7% kế hoạch năm).

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 4 đạt 648 nghìn tấn, bằng 97,4% kế hoạch tháng, tính chung 4 tháng đầu năm đạt 2,32 triệu tấn (vượt 3,1% kế hoạch 4 tháng và bằng 19,7% kế hoạch năm).

PVN lãi ròng 7.600 tỷ đồng sau 4 tháng, vượt 22% kế hoạch

Về chỉ tiêu tài chính sau 4 tháng, PVN ghi nhận doanh thu đạt 177.100 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch 4 tháng và bằng 30% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 31.500 tỷ đồng, vượt 28% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 42% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 4 tháng đạt 7.600 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 40% kế hoạch năm.

Đặc biệt, sau gần 3 năm tạm ngừng hoạt động, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ đã khởi động 3 dây chuyền sản xuất sợi DTY vào ngày 20/4/2018.

Tính đến ngày 30/4, nhà máy đã sản xuất 46,7 tấn sợi, trong đó có 94% sản phẩm sản xuất đạt loại A. Dự kiến trong tháng 5, Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ sẽ sản xuất 200 tấn sợi.

Cũng trong tháng 4, để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các phân xưởng kéo sợi, PVTEX đã ký thỏa thuận khung tiêu thụ sản phẩm sợi DTY với hai công ty tiêu thụ sản phẩm DTY chính là Công ty Tín Thành và Công ty Vân Nam.

>>> Xem thêm: PVN trình bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng làm thành viên HĐTV PVN

 

Tin mới lên