Tài chính

Tái cơ cấu PVN: Thoái vốn triệt để, lành mạnh hóa tài chính các đơn vị thành viên

Đề án Tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giai đoạn 2017-2025 vừa được PVN gửi Bộ Công Thương với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến thoái vốn và lành mạnh hóa tình hình tài chính các doanh nghiệp thành viên.

Tái cơ cấu PVN: Thoái vốn triệt để, lành mạnh hóa tài chính các đơn vị thành viên

PVN sẽ chỉ nắm 43% vốn điều lệ tại Công ty Lọc dầu Bình Sơn (BSSR).

Cụ thể, PVN sẽ tái cơ cấu theo hướng minh bạch, hiện đại, tinh gọn, hiệu quả nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế. Trong giai đoạn 2017-2025, PVN sẽ tập trung phát triển mạnh mối liên kết hữu cơ, tương hỗ chuỗi giá trị thăm dò khai thác dầu khí - khí - chế biến dầu khí để phát huy tối đa thế mạnh, lợi thế của ngành, gia tăng sức cạnh tranh ở trong nước và tham gia đầu tư ở nước ngoài.

PVN cũng tiếp tục triển khai thoái vốn sớm nhất có thể khỏi các lĩnh vực dịch vụ (trước và sau năm 2020) và lĩnh vực điện (trước và sau năm 2025) sau khi hoàn thành công tác xây dựng các nhà máy điện than theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Lấy tiêu chí hiệu quả làm nòng cốt, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, tăng khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước, khu vực và quốc tế, PVN sẽ tái phân bổ, tối ưu hóa các nguồn lực giữa các lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) thông qua cổ phần hóa, thoái vốn, mua bán sáp nhập, đầu tư mới theo cơ chế thị tường.

Đến năm 2020, PVN sẽ tiếp tục duy trì 5 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Tìm kiếm - thăm dò - khai thác, khí, chế biến dầu khí, điện và dịch vụ dầu khí.

Và đến năm 2025, PVN thu gọn và tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Thăm dò - khai thác, khí, chế biến dầu khí, điện và sau năm 2025 chỉ tập trung vào 3 lĩnh vực chính trong liên kết hữu cơ gồm: Thăm dò - khai thác, khí và chế biến dầu khí.

Trong giai đoạn 2017-2020, PVN sẽ hoàn thành cổ phần hóa 3 đơn vị BSR, PVP và PVOIL; chuẩn bị điều kiện để cổ phần hóa PVEP sớm nhất có thể sau năm 2020 nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho phía Việt Nam; sắp xếp hợp nhất PVU, VPI thành Học viện Dầu khí, dự kiến vào năm 2020.

PVN cũng thực hiện thoái vốn tại các đơn vị, lành mạnh hóa cơ cấu tài chính tại các đơn vị/dự án thua lỗ. Cùng đó, thực hiện tái cơ cấu, đổi mới mô hình tổ chức bộ máy quản lý điều hành Công ty mẹ PVN theo hướng gọn nhẹ, năng động, chuyên nghiệp và phù hợp với mô hình công ty dầu khí quốc gia tiên tiến.

Trong giai đoạn 2021-2025, PVN tiếp tục cổ phần hóa, thoái vốn với mục tiêu đến năm 2025 sẽ chỉ duy trì nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 3 đơn vị là PVEP, Vietsovpetro và PV GAS. Nắm dưới 50% vốn điều lệ tại 12 đơn vị như: BSR (43%), PVFCCo, PVCFC, PV Power và PV Trans (36%), PTSC và PVD (dưới 30%), PV OIL (35,1%).

PVN sẽ thoái hết vốn tại Công ty Tàu thủy Dung Quất (DQS), Petro Camranh; duy trì mô hình tổ chức SXKD Công ty mẹ - con, trong đó Công ty mẹ PVN (doanh nghiệp cấp I) sẽ duy trì 100% vốn Nhà nước; thành lập pháp nhân mới để quản lý vận hành các dự án đầu tư hoàn thành và sẽ thực hiện cổ phẩn hóa/thoái vốn khi đủ điểu kiện cần thiết.

PVN cho biết, tùy thuộc vào tình hình và khả năng phát triển thị trường dầu khí trong nước, quốc tế cũng như năng lực tài chính, khả năng phát triển của PVN/các đơn vị thành viên, PVN sẽ tiếp tục đánh giá và có phương án tái cơ cấu giai đoạn sau 2025 và tầm nhìn đến 2035 với định hướng xây dựng PVN tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong thành phần kinh tế Nhà nước và nền kinh tế quốc dân trong lĩnh vực năng lượng, tạo nên tảng và dẫn dắt các thành phần kinh tế khác cùng phát triển theo chuỗi giá trị dầu khí.

Tập đoàn cũng sẽ chuyển dịch dần cơ cấu đầu tư sản xuất, chế tạo, lắp đặt hệ thống năng lượng mới, năng lượng tái tạo trên cơ sở hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch; cơ cấu tài chính vững chắc; bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nguồn lực được tối ưu hóa theo cơ chế thị trường.

Tin mới lên