Thị trường

8 dự án điện chậm tiến độ của PVN giờ ra sao?

(VNF) - PVN được giao làm chủ đầu tư 8 dự án trọng điểm nguồn điện với tổng công suất 11.400 MW. Trong đó giai đoạn 2016-2020 có 3 dự án và giai đoạn 2021-2025 có 5 dự án. Đến nay, cả 8 dự án đều gặp khó khăn, vướng mắc và không thể hoàn thành theo tiến độ trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

8 dự án điện chậm tiến độ của PVN giờ ra sao?

Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Nhiệt điện Thái Bình 2: Thiếu vốn trầm trọng, ngóng đợi vốn từ PVN

Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 có công suất 1.200 MW, nổi danh vì là trọng tâm của đại án PVC khiến một loạt cựu lãnh đạo ngành dầu khí hầu tòa.

Tính đến cuối tháng 6/2019, tiến độ tổng thể của dự án đạt 84,14%, (thiết kế 99,57 %; ký các hợp đồng mua sắm 95 %; gia công, chế tạo và vận chuyển 93,79 %; thi công 81,98 %; chạy thử 3,51 %).

Theo dự kiến, tổ máy số 1 sẽ đưa vào hoạt động năm 2020, tổ máy số 2 năm 2021 tuy nhiên dự án đang bị chậm tiến độ do những khó khăn vướng mắc như: PVC chưa có kinh nghiệm làm tổng thầu EPC dự án nhiệt điện than; PVC sử dụng tiền tạm ứng cho dự án (1.000 tỷ) vào mục đích khác gây thiếu vốn thực hiện dự án.

Đặc biệt dự án thiếu vốn do không thể giải ngân vốn vay nước ngoài được chính phủ bảo lãnh (khoảng 326,8 triệu USD do hết hạn giải ngân, không ký được hợp đồng vay vốn trong nước khoảng 7.000 tỷ cho dự án).

Được biết, ngày 28/5/2019, Bộ Công Thương có Công văn số 3742/BCT-ĐL kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì làm việc với PVN để xem xét cụ thể các nội dung đề xuất của tập đoàn này và phối hợp với các bộ, ngành liên quan có ý kiến trả lời để Bộ Công Thương có đủ cơ sở tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.

Bô Công Thương cũng kiến nghị Thủ tướng giao PVN cụ thể hóa các phương án triển khai thực hiện trong việc cung cấp hỗ trợ 2.500 tỷ đồng cho PVC, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và sử dụng khoản tiền này đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Ngày 29/5/2019, Bộ Công Thương tiếp tục có Công văn số 464/BCT-ĐL đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước có ý kiến về phương án thực hiện dự án.

Tới ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo tại Công văn số 1596/VPCP-TKBT, trong đó giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, các bộ liên quan sớm xem xét vướng mắc về vốn cho dự án nhiệt điện Thái Bình 2.

Ngày 3/7/2019, PVN đã có Công văn số 247/DKVN-HĐTV gửi Bộ Công Thương đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép PVN được sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu để giải ngân cho dự án với điều kiện không vượt tổng mức đầu tư. PVN chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật đảm bảo nhà máy vận hành thương mại.

Ngày 11/7/2019, Bộ Công Thương đã có Công văn số 613/BCT-ĐL lấy ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về kiến nghị của PVN và đề nghị có văn bản trả lời trước ngày 19/7/2019.

Theo Cục Điện lực và năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), đến nay Cục vẫn chưa nhận được ý kiến của các bộ, ngành. 

Cục Điện lực và năng lượng tái tạo cho hay đơn vị này sẽ chủ động chuẩn bị dự thảo để đến ngày 20/7/2019, kể cả trường hợp vẫn chưa đủ ý kiến bộ ngành, Cục vẫn sẽ trình lãnh đạo Bộ Công Thương dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của PVN.

Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1: Chậm tiến độ 24 tháng

Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 có công suất 2x600 MW, đến nay tiến độ tổng thể đạt 72%  (thiết kế 98,3 %; mua sắm 95,75 %; thi công 71,87 %; chạy thử 0,21 %). Dự án bị chậm khoảng 24,28 % so với kế hoạch (khoảng 24 tháng so với tiến độ cấp 3 được duyệt).

Các hạng mục thuộc nhà máy chính (lò hơi, turbine, hệ thống điện và hệ thống điều khiển trung tâm nhà máy) cơ bản đáp ứng tiến độ cấp 3. Mốc hoàn thành dự án đang phụ thuộc trực tiếp vào hạng mục FGD.

Theo kế hoạch hiện tại, nhà thầu dự kiến vận hành tổ máy 1 vào tháng 5/2021, tổ máy 2 vào tháng 9/2021.

Các vướng mắc chủ yếu tại dự án này bao gồm: Chưa có quy định phương thức điều chỉnh giá hợp đồng EPC nên chủ đầu tư và tổng thầu gặp nhiều khó khăn trong thanh toán do đó chưa đáp ứng tiến độ thi công; một số nhà thầu phụ có năng lực hạn chế nên không huy động đủ máy móc, nhân lực, tài chính để thực hiện công việc; các định mức đơn giá do nhà nước ban hành chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp...

Dự án nhiệt điện Long Phú 1: Chưa giải quyết được vấn đề PM

Dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 có công suất 2x600 MW. Đến hết tháng 2/2019, khối lượng công việc ước tính đạt 77,56% so với kế hoạch.

Dự kiến tổ máy số 1 và số 2 sẽ đưa vào hoạt động năm 2023, tuy nhiên dự án đang bị chậm tiến độ do những khó khăn vướng mắc liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ đối với nhà thầu Power Machines (PM).

Cụ thể, từ ngày 26/1/ 2018, các hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến các doanh nghiệp Mỹ không thể tiếp tục giao dịch với PM. Các hợp đồng giữa PM với thầu phụ đã ký sử dụng đồng USD không được tiếp tục giao dịch bằng đồng USD.

Điều này dẫn đến 59/102 hợp đồng thầu phụ giữa PM với doanh nghiệp của Mỹ hoặc công ty có sở hữu của doanh nghiệp Mỹ phải ngừng thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu PM hiện không tiếp tục thực hiện hợp đồng EPC vì không giải quyết được các khó khăn/vướng mắc do ảnh hưởng của cấm vận và đã đề xuất PVN xem xét phương án cấu trúc lại và hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng EPC.

Bộ Công Thương đã có Văn bản số 9367/BCT-ĐL ngày 16/11/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất của PM và các khó khăn vướng mắc của dự án.

Từ tháng 12/2018, Bộ Công Thương đã có văn bản số 10236/BCT-ĐL ngày 17/12/2018, chỉ đạo PVN khẩn trương nghiên cứu đề xuất của PM để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước và các bộ liên quan.

Ngày 31/1/2019, PVN đã có văn bản số 34/DKVN-BĐ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị phương án giải quyết đề xuất của PM.

Ngày 18/2/2019, tại cuộc họp để xem xét giải pháp tháo gỡ khó khăn của dự án (Thông báo kết luận cuộc họp số 24/TB-VPCP ngày 28/2/2019 của Văn phòng Chính phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo PVN xem xét toàn diện các giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai dự án.

Ngày 13/5/2019, Bộ Công Thương đã có văn bản số 402/BCT-ĐL báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai, những khó khăn và xử lý vướng mắc của dự án nhiệt điện Long Phú 1.

Ngày 27/6/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 111/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp ngày 10/6/2019 về tình hình thực hiện dự án Long Phú 1.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 17/6/2019, Bộ Công Thương đã có văn bản số 598/BCT-ĐL ngày 8/7/2019 chỉ đạo PVN thực hiện các ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng và văn bản số 4843/BCT-ĐL ngày 8/7/ 2019 gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Bộ Ngoại giao cử người để Bộ Công Thương củng cố Đoàn công tác liên nghành để giải quyết khó khăn vướng mắc của dự án  Sông Hậu 1, Long Phú 1 và Thái Bình 2.

Bộ Công Thương yêu cầu PVN khẩn trương đàm phán với PM về các phương án và đề xuất phương án tối ưu để giảm thiểu thiệt hại cho Việt Nam, sớm đưa dự án vào hoạt động, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Nhơn Trạch, Miền Trung, Sơn Mỹ, Kiên Giang: Đang thực hiện thủ tục đầu tư

PVN hiện đang thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với 4 dự án Nhơn Trạch 3&4, Miền Trung 1&2, Sơn Mỹ 2, Kiên Giang 1&2).

Dự kiến các dự án này đều chậm tiến độ phát điện 2,5 - 3,5 năm so với yêu cầu của Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Cụ thể, đối với Nhơn Trạch 3&4 (2x (650 - 880) MW), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 27/2/2019 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

PVPower đang tiến hành công tác chấm thầu lựa chọn nhà thầu “ Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi” đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng của Bộ Công Thương, EVN  tiến hành đàm phán Hợp đồng mua bán điện.

Thời gian dự kiến các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vận hành năm 2022 và Nhơn Trạch 4 vận hành năm 2023.

Đối với dự án Miền Trung 1&2 (2x 750 MW), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đối với Pre-FS và yêu cầu PVN giải trình theo ý kiến của Ủy ban.

Ngày  19/6/2019, PVN đã có văn bản gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước giải trình và ngày 12/7/2019 Bộ Công Thương đã có Văn bản số 4995/BCT-ĐL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Pre-FS dự án (đến nay Bộ Công Thương vẫn chưa nhận được ý kiến của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đối với giải trình của PVN)

Thời gian dự kiến các nhà máy điện vận hành năm 2024-2025.

Dự án Long Phú III: Đề xuất thay chủ đầu tư

Dự án Long Phú III có công suất 1.800 MW (3x600 MW) thuộc Trung tâm điện lực Long Phú, tỉnh Tiền Giang.

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, dự án do PVN làm chủ đầu tư và có tiến độ vận hành năm 2021-2022.

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc lựa chọn chủ đầu tư khác thay thế PVN.

Ngày 18/6/2019, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 522/BCT-ĐL gửi Thủ tướng chính phủ để xem xét, quyết định chủ đầu tư dự án.

Hiện nay, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan (văn bản số 1783/VPCP-CN) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tin mới lên