Ngân hàng

ABBANK và PwC ký kết triển khai dự án hợp tác ‘Tính toán tài sản có rủi ro’

(VNF) - Thực hiện theo thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 5/11/2018, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) và Công ty TNHH Tư vấn PwC Việt Nam chính thức ký kết hợp tác và khởi động dự án tư vấn phương pháp luận “Tính toán tài sản có rủi ro (Risk Weighted Assets - RWA)”.

ABBANK và PwC ký kết triển khai dự án hợp tác ‘Tính toán tài sản có rủi ro’

ABBANK và PwC ký kết triển khai dự án hợp tác ‘Tính toán tài sản có rủi ro’.

Theo đó, với sự tư vấn của PwC Việt Nam, ABBANK sẽ thực hiện xây dựng hệ thống những quy định về phương pháp luận tính toán RWA, định giá các sản phẩm của thị trường tài chính và quản trị vốn theo thông lệ của Hiệp ước Basel II do Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) ban hành.

Việc triển khai dự án RWA không chỉ nhằm mục đích tuân thủ các yêu cầu của cơ quan chủ quản – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mà còn là cơ hội giúp ABBANK hoạt động an toàn hơn, lành mạnh hơn, do năng lực quản lý rủi ro được tăng cường và nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả, dựa trên hai khía cạnh: Xây dựng hệ thống quản lý rủi ro và tính toán vốn theo yêu cầu của Basel II và Ứng dụng Basel II vào trong hoạt động kinh doanh.

Với kỳ vọng đó, dự án RWA tại ABBANK sẽ được ưu tiên triển khai trước gồm 2 hạng mục: tư vấn phương pháp luận và đầu tư, mua sắm hệ thống tính toán. Trong đó, mục tiêu của phương pháp luận là xây dựng phương pháp luận tính toán và tối ưu hóa tỷ lệ an toàn vốn cũng như phương pháp luận lập kế hoạch vốn và phân bổ vốn.

Mục tiêu của đầu tư hệ thống tính toán là tự động hóa việc tính toán tỷ lệ an toàn vốn một cách chính xác, kịp thời và hiện thực hóa phương pháp luận về tối ưu tỷ lệ an toàn vốn thông qua việc phân bổ hạn mức, tài sản bảo đảm, mô phỏng kịch bản.

Ông Phạm Duy Hiếu – Quyền Tổng Giám đốc ABBANK cho biết: “Sau quá trình đánh giá và lựa chọn kỹ lưỡng, ABBANK đã lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH tư vấn PwC Việt Nam cho gói thầu tư vấn phương pháp luận của Dự án RWA.

ABBANK tin tưởng với uy tín và kinh nghiệm tư vấn triển khai các dự án Basel II nói chung và dự án RWA nói riêng cùng phương pháp quản trị dự án chuyên nghiệp, PwC sẽ hỗ trợ dự án của ABBANK trong việc rà soát, xây dựng phương pháp luận và hoàn thiện các sản phẩm đảm bảo chất lượng và tiến độ phê duyệt, làm tiền đề quan trọng cho việc tuân thủ các yêu cầu của NHNN, tiến đến áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II”.

Tin mới lên