Ngân hàng

ACB sẽ kết thúc thu hồi nợ tại 'nhóm sáu công ty' ngay trong năm 2017

(VNF) – ACB dự tính sẽ kết thúc thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên vào năm 2017 thay vì năm 2018 như lộ trình cũ, bằng cách trích lập dự phòng bổ sung.

ACB sẽ kết thúc thu hồi nợ tại 'nhóm sáu công ty' ngay trong năm 2017

Mối duyên nợ giữa ACB và Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên sẽ chấm dứt vào năm 2017, sớm hơn một năm so với lộ trình cũ

Đối với các khoản tiền gửi tại 2 ngân hàng 0 đồng VNCB và GPBank, ACB cũng đang đón nhận những diễn biến khá tích cực, đặc biệt đối với khoản tiền gửi 772 tỷ đồng tại GPBank.

Theo thông tin mới đây từ Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), ACB dự tính sẽ trích lập dự phòng bổ sung nhằm rút ngắn lộ trình thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến ông Nguyễn Đức Kiên, tức bầu Kiên, và sẽ kết thúc thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty vào năm 2017, thay vì năm 2018 theo lộ trình cũ.

Cụ thể, vào ngày 7/12/2016, ACB đã gửi Công văn số 5384/CV-TH.16 đến NHNN về việc trích lập dự phòng bổ sung để rút ngắn lộ trình thu hồi nợ Nhóm sáu công ty và kết thúc vào năm 2017.

Ngày 29/12/2016, NHNN đã ban hành Công văn số 1044/NHNN-TTGSNH.m (Công văn 1044) phê duyệt đề nghị trên.

Theo Công văn 1044, ACB được phép trích lập thêm 800 tỷ đồng trong năm 2016 so với lộ trình thu hồi nợ cũ và lộ trình thu hồi nợ sẽ được điều chỉnh lại với số tiền thu hồi trong năm 2016 và 2017 lần lượt là 3.000 tỷ đồng và 2.016 tỷ đồng.

Thời điểm một năm trước khi ban hành công văn 1004, tức ngày 29/12/2015, NHNN đã ban hành công văn 10005 phê duyệt đề nghị xem xét, chấp thuận cho việc phân loại nợ, điều chỉnh kế hoạch thu hồi nợ và trích lập dự phòng của Nhóm sáu công ty, trong đó, các số dư của Nhóm sáu công ty sẽ được thu hồi hàng năm với số tiền lần lượt là 814 tỷ đồng, 2.200 tỷ đồng, 1.816 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng bắt đầu từ năm 2015 và kết thúc vào năm 2018.

ACB

ACB sắp chấm dứt duyên nợ với Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên

Cũng theo công văn này, ACB tiếp tục phân loại nợ của Nhóm sáu công ty vào Nhóm 2 – Nợ cần chú ý và trích lập dự phòng hàng năm cho toàn bộ dư nợ không thu hồi được theo lộ trình được NHNN phê duyệt trên.

Hiện, số dư nợ cho vay trên 1.427 tỷ đồng của bốn công ty trong Nhóm sáu công ty tại ngày 31/12/2016 được ACB phân loại vào Nhóm 2 – Nợ cần chú ý và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư nợ cho vay. Đồng thời, ACB đã trích lập thêm hơn 146 tỷ đồng dự phòng cho vay khách hàng cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu trong năm 2016 theo Công văn 1044.

Số dư trái phiếu trên 1.837 tỷ đồng của ba công ty trong Nhóm sáu công ty tại ngày 31/12/2016 cũng được ACB phân loại vào Nhóm 2 – Nợ cần chú ý và được trích lập dự phòng với tỷ lệ 5% trên số dư trái phiếu. Đồng thời, ACB đã trích lập thêm 1.000 tỷ đồng dự phòng trái phiếu cho số dư nợ không thu hồi được theo lộ trình phải thu trong năm 2016 theo Công văn 1044.

Đối với số dư các khoản phải thu 648 tỷ đồng của ba công ty trong Nhóm sáu công ty tại ngày 31/12/2016, ACB đã trích lập dự phòng với tỷ lệ 30% trên số dư các khoản phải thu tại ngày 31/12/2014 theo Công văn 8879.

Ngoài tín hiệu khả quan trong diễn biến thu hồi nợ tại Nhóm sáu công ty liên quan đến bầu Kiên, ACB cũng đón nhận thông tin tích cực đối với các khoản tiền gửi tại 2 ngân hàng 0 đồng là VNCB và GPBank.

GPBank

Việc thu hồi các khoản tiền gửi của ACB tại 2 ngân hàng 0 đồng là VNCB và GPBank, đặc biệt là GPBank, đang ghi nhận những diễn biến tích cực

Cụ thể, đối với khoản tiền gửi 772 tỷ đồng tại GPBank, ngày 7/4/2016, ACB đã nhận chuyển nhượng các trái phiếu với mệnh giá 500 tỷ đồng do một công ty cổ phần trong nước phát hành để cấn trừ 520 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 4/11/2016, ACB và một công ty con của ACB đã nhận chuyển nhượng 2 bất động sản với giá trị lần lượt là 68,897 tỷ đồng và 62 tỷ đồng do GPBank nắm giữ để cấn trừ 65 tỷ đồng và 62 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại GPBank.

Đối với số dư 125 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại tại GPBank, ACB đang trong quá trình thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng bất động sản do GPBank nắm giữ để cấn trừ nợ.

Về khoản tiền gửi trị giá 400 tỷ đồng tại VNCB đã quá hạn lãi hiện đã được phân loại vào Nhóm 5 – Nợ có khả năng mất vốn, theo phê duyệt từ NHNN, mỗi năm VNCB sẽ trả 1/5 cho ACB với mức lãi 2%/năm, dự kiến đến ngày 30/09/2020 sẽ hoàn tất. Tính đến hết ngày 31/12/2016, ACB đã tiến hành trích lập dự phòng 165,63 tỷ đồng.

Tin mới lên