M&A

An Phát Holdings muốn nâng sở hữu tại AAA lên 51%

(VNF) - Công ty Cổ phần An Phát Holdings vừa đăng ký mua gần 32 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HoSE:AAA) nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 51%.

An Phát Holdings muốn nâng sở hữu tại AAA lên 51%

An Phát Holdings muốn nâng sở hữu AAA lên 51%

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong thời gian từ ngày 8/6 đến 9/7/2018. Nếu giao dịch thành công, An Phát Holdings sở hữu gần 85,3 triệu cổ phiếu AAA, nâng sở hữu AA từ 31,9% lên 51%.

Cổ phiếu AAA đang được giao dịch trên thị trường quanh mức giá 21.100 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu AAA đã giảm 13% thị giá.

Trong năm 2018, AAA đặt mục tiêu doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt 330 tỷ đồng; tăng trưởng lần lượt 67% và 50% so với năm 2017.

AAA cũng cam kết duy trì mức trả cổ tức từ 15-20% cho các cổ đông.

 

Tin mới lên