Đô thị

Ba điểm nhấn trong báo cáo tài chính quý I/2018 của CEO Group

(VNF) - Thực hiện chiến lược mới với 5 trụ cột kinh doanh, CEO Group vừa kết thúc quý I/2018 với nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong kết quả kinh doanh, dòng tiền và cơ cấu tài chính.

Ba điểm nhấn trong báo cáo tài chính quý I/2018 của CEO Group

CEO Group lãi tốt trong quý I/2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018. Điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên trong báo cáo là việc lợi nhuận trước thuế quý vừa qua của CEO Group tăng tới gần gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nhấn thứ nhất là về kết quả kinh doanh. Trong quý I/2018, CEO Group đạt doanh thu 417 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2017. Cơ cấu doanh thu cân bằng hơn. Trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm gần 5% xuống còn 230 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 75% lên 155,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm nhẹ từ 56,1% quý I/2017 xuống còn 55,7% quý I/2018 khiến lợi nhuận gộp của CEO Group tăng gần 22%, đạt 184,7 tỷ đồng.

Về chi phí, quý I/2018, CEO Group ghi nhận 30,4 tỷ đồng chi phí lãi vay, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi phí bán hàng đạt 11,6 tỷ đồng, giảm hơn 35%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 59,2 tỷ đồng, tăng hơn 45%.

Tựu chung, CEO Group ghi nhận 96,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I/2018, tăng tới trên 40% so với cùng kỳ năm 2017.

Điểm nhấn đáng chú ý thứ hai là diễn biến khá tích cực của dòng tiền. Quý vừa qua, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của CEO Group lên đến 392 tỷ đồng, tăng đột biến so với mức 187 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Việc thu về dòng tiền tốt từ hoạt động kinh doanh giúp CEO Group giảm mạnh sự phụ thuộc vào dòng tiền từ đi vay (dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính quý I/2018 của CEO Group chỉ 20,7 tỷ đồng, thấp hơn nhiều con số 87 tỷ đồng quý I/2017). Tại thời điểm hết ngày 31/3/2018, lượng tiền và các khoản tương đương tiền của CEO Group là khoảng 824 tỷ đồng, tăng 86% so với hồi đầu năm. Lượng tiền này có thể giúp CEO Group tiếp tục phát triển các dự án hiện có và các dự án mới.

Điểm nhấn thứ ba là ở cơ cấu tài chính. Tính đến 31/3/2018, tổng tài sản của CEO Group đạt 6.409 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu của CEO Group ở mức 2.288 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,2% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 4.121 tỷ đồng, tăng gần 21%, tương đương tăng 707 tỷ đồng. Phần lớn mức tăng này là do tăng các khoản Người mua trả tiền trước ngắn hạn, từ 978 tỷ đồng lên 1.564 tỷ đồng. Khoản mục này chủ yếu ghi nhận các khoản khách hàng trả tiền trước cho CEO Group. Điều này thể hiện tiến độ bán hàng của CEO Group đang khá tốt.

Tỷ lệ tổng nợ phải trả gấp 1,8 lần vốn chủ sở hữu không phải là mức quá cao đối với các doanh nghiệp bất động sản.

Xét về nợ vay, tổng nợ vay (cả nợ vay ngắn hạn và dài hạn) của CEO Group đến hết ngày 31/3/2018 ở mức 1.462 tỷ đồng, bằng chưa đến 2/3 vốn chủ sở hữu. Đây là tỷ lệ thấp nếu so với đa số các doanh nghiệp bất động sản vốn có đặc thù sử dụng rất nhiều vốn vay để phát triển dự án.

Tin mới lên