Đô thị

Bắc Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du quy mô hơn 9.500ha

(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du (thị trấn Lim và phụ cận) đến năm 2035, với tính chất quy hoạch là đô thị văn hóa, lịch sử, giáo dục đào tạo.

Bắc Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du quy mô hơn 9.500ha

Bắc Ninh duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Tiên Du quy mô hơn 9.500ha

Việc lập đồ án quy hoạch chung đô thị Tiên Du đến năm 2035 làm cơ sở nâng cấp đô thị Tiên Du, thành lập thị xã Tiên Du, đảm bảo phù hợp với mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phạm vi lập, ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ huyện Tiên Du với 14 đơn vị hành chính cấp xã và thị trấn: thị trấn Lim và các xã Phú Lâm, Nội Duệ, Liên Bão, Hoàn Sơn, Đại Đồng, Lạc Vệ, Tân Chi, Việt Đoàn, Hiên Vân, Phật Tích, Tri Phương, Minh Đạo và Cảnh Hưng.

Quy mô quy hoạch có tổng diện tích khoảng 9.560ha. Dân số hiện trạng khoảng 185.000 người. Dân số dự báo đến năm 2025 khoảng 210.000 người, đến năm 2035 khoảng 270.000 người, xác định cụ thể trong quá trình lập đồ án quy hoạch.

Mục tiêu quy hoạch đô thị Tiên Du đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và của quận theo quy định của Nghị quyết 1211/16/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Tính chất là đô thị văn hóa, lịch sử, giáo dục đào tạo, đô thị thông minh, đô thị xanh, trung tâm cấp vùng thủ đô về giáo dục, đào tạo, du lịch, trung tâm cấp đô thị về thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí.

Nhiệm vụ quy hoạch chung yêu cầu cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy mô một số khu chức năng tại khu vực đô thị, các công trình hạ tầng theo quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh; phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển đô thị, kinh tế-xã hội, lợi thế, tiềm năng của đô thị Tiên Du để đề xuất phương án quy hoạch chung mang tính sáng tạo, đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, đảm bảo tiêu chuẩn của thị xã trong ngắn hạn, quận trong tương lai.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030.

Theo danh mục đô thị thực hiện phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, tại thành phố Hà Nội, các huyện: Hoài Đức, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng dự kiến thành lập quận.

Đáng chú ý, dự kiến Việt Nam sẽ có thêm 3 tỉnh thành trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa.

>>> Xem thêm: Bắc Ninh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Tin mới lên