Tiêu điểm

Bắc Ninh muốn chọn các dự án đầu tư '2 ít, 3 cao'

(VNF) - UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh sẽ lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả.

Bắc Ninh muốn chọn các dự án đầu tư '2 ít, 3 cao'

Bắc Ninh muốn chọn các dự án án đầu tư '2 ít, 3 cao'

Theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Ninh, 10 tháng năm 2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 194 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký 758,281 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 122 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 560,634 triệu USD; thu hồi 36 dự án với tổng vốn đầu tư là 90,147 triệu USD; 169 lượt đăng ký góp vốn mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị 55,608 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/10/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1451 dự án FDI còn hiệu lực; tổng vốn FDI sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt hơn 18,4 tỷ USD.

Về thu hút đầu tư trong nước, 10 tháng năm 2019, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 64 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.053 tỷ đồng và cấp điều chỉnh cho 101 dự án đăng ký đầu tư trong đó có 33 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn đầu tư tăng 6.813 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 20/10/2019, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.315 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 157.326 tỷ VNĐ.

UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết năm 2019, các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) đã được tỉnh chủ động triển khai rộng khắp, xác định đối tác trọng điểm là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, các quốc gia Châu Âu…; lĩnh vực trọng điểm là công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, công nghệ cao và các ngành dịch vụ thương mại dịch vụ.

Tỉnh cũng đẩy mạnh công tác XTĐT tại chỗ thông qua việc tạo lập hình ảnh từ các doanh nghiệp lớn như Samsung, Foxconn, Canon,…; xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; Cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, qua đó giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng; đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng và chỉ đạo thực hiện các đề án phục vụ khu công nghiệp (KCN).

Đồng thời quảng bá môi trường đầu tư thông qua Hiệp hội doanh nhân nước ngoài để thu hút các nhà đầu tư trong cùng vùng, quốc gia hoặc nhóm ngành, nhằm nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí thu hút đầu tư.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện công tác XTĐT, quảng bá hình ảnh nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh thông qua các hoạt động phát hành tài liệu giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh, quảng bá hình ảnh địa phương phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư như: Thông tin Kinh tế - xã hội định kỳ hàng tháng, Bản tin Kinh tế đối ngoại (bằng tiếng Anh) định kỳ hàng quý; ấn phẩm “Bắc Ninh- tiềm năng và lợi thế đầu tư”.

UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm hạn chế thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài thuộc các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhà đầu tư có quy mô nhỏ, vốn thấp thuộc các địa bàn có ảnh hưởng tới an ninh quốc phòng của địa phương và phù hợp với định hướng của Trung ương.

Cùng với đó, ưu tiên dự án trong ngành công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường. Thu hút các nhà đầu tư nước ngoài từ các nước nắm giữ công nghệ nguồn, có năng lực quản trị hiện đại, năng lực cạnh tranh cao để đầu tư vào tỉnh.

Đáng chú ý, tỉnh sẽ không xem xét điều chỉnh mở rộng, gia hạn hoạt động đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên; không quyết định chủ trương đầu tư/cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư mới có mục tiêu sản xuất ngoài các khu, cụm công nghiệp không phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh này cũng đặt mục tiêu hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch; hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, tỉnh sẽ lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả.

Ngoài ra, tăng cường các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý các hiện tượng doanh nghiệp chuyển giá, chống độc quyền, cạnh tranh không theo quy định của pháp luật và có cơ chế kiểm soát chặt chẽ hoạt động chuyển nhượng dự án, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, không để tình trạng “đầu tư chui”, “đầu tư núp bóng”.

Tin mới lên