Đô thị

Bắc Vân Phong chính thức được giao dịch đất đai trở lại

(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản cho phép chuyển nhượng đất đai ở huyện Vạn Ninh (nơi được chọn làm đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong).

Văn bản số 5789 do Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ký vào ngày 17/6 đã chấm dứt hiệu lực của văn bản 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

Văn bản số 4391 ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa đã tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất tại Bắc Vân Phong với lý do quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng đặc khu Bắc Vân Phong chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên tình trạng gom đất, thổi giá nơi đây trở nên “nóng”, phức tạp. Do đó, tỉnh tạm dừng tất cả giao dịch liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, qua đó hạn chế tình trạng sốt đất "ảo" tại đây.

Sau khi văn bản này được ban hành, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ tại địa phương gần như bị “tê liệt”.

Đến tháng 9/2018, UBND huyện Vạn Ninh đã có công văn đề nghị UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa theo các quy định của Luật Đất đai.

Theo văn bản mới nhất của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong quá trình triển khai chủ trương cho phép chuyển nhượng đất trở lại ở Bắc Vân Phong, nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND huyện Vạn Ninh và các Sở, ban ngành có liên quan báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời có hướng xem xét, giải quyết. 

Xem thêm: Vẫn chưa 'xử' xong vụ phó giám đốc sở từ chối nhận quyết định điều động

Tin mới lên