Hồ sơ VNF

Báo cáo tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam 2017

(VNF) - Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhìn chung, năm 2017, nền tảng tài chính đang dần được củng cố theo hướng tích cực hơn.

Báo cáo tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam 2017

Ảnh minh họa.

Báo cáo tổng quan về thị trường tài chính Việt Nam 2017 cho rằng cơ cấu thị trường tài chính đã và đang chuyển biến tích cực theo hướng giảm dần phụ thuộc vào khu vực ngân hàng, cung ứng vốn từ thị trường vốn gia tăng: Vốn cung ứng cho nền kinh tế tiếp tục tăng so với năm 2016, trong đó cung ứng vốn từ khu vực ngân hàng ước tăng 18,1%, vốn từ thị trường vốn ước tăng 66,4% so với năm 2016. 

Tỷ trọng cung ứng vốn từ thị trường vốn tăng từ mức 28% năm 2016 lên mức 35,4% năm 2017, do đó giúp huy động nguồn vốn trung và dài hạn cần thiết phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời giảm áp lực huy động vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn của khu vực ngân hàng.

Tuy nhiên, trong thời gian tới vẫn cần tập trung giải quyết một số tồn tại nổi bật của hệ thống tài chính như: (i) Nợ xấu chưa được giải quyết triệt để, còn tập trung ở một số TCTD yếu kém và (ii) sự kém liên thông giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường tiền gửi khu vực dân cư khiến cho mặt bằng lãi suất cho vay vẫn chưa giảm được như mong đợi; (iii) Tín dụng bất động sản tiềm ẩn cao trong tín dụng tiêu dùng; (iv) Việc áp dụng chuẩn mực quốc tế Basel II trong hệ thống ngân hàng còn chậm so với các nước trong khu vực, do đó, áp lực tăng vốn của các TCTD từ nay đến năm 2020 là khá lớn.   

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo tại đây.

Tin mới lên