Hồ sơ VNF

Báo cáo về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch năm 2020

(VNF) - Bộ Tài chính vừa có báo cáo về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2020.

Báo cáo về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Thu cân đối ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết nhờ vào việc quyết liệt xử lý thu nợ thuế, đến cuối năm 2019, số nợ đọng đã giảm xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước.

Theo báo cáo, thu cân đối ngân sách nhà nước đến ngày 31/12/2019 đạt 1.549,5 nghìn tỷ đồng, vượt 138,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Trong đó, thu nội địa vượt 100,2 nghìn tỷ đồng, thu từ dầu thô vượt 11,7 nghìn tỷ đồng và thu cân đối ngân sách từ xuất nhập khẩu vượt 25,3 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 25,7%GDP, huy động từ thuế và phí khoảng 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21% GDP).

Thu ngân sách trung ương vượt 32 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách địa phương vượt trên 106,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Đặc biệt, 63/63 tỉnh, thành phố vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và có 60/63 tỉnh, thành phố đạt và vượt dự toán thu ngân sách địa phương.

Nhờ thu ngân sách đạt khá, các nhiệm vụ chi được đảm bảo theo dự toán, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế, chính trị của các đơn vị sử dụng ngân sách và có thêm nguồn lực xử lý kịp thời các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Mặt khác, tính ngày 31/12/2019 giải ngân vốn đầu tư phát phát triển nguồn ngân sách nhà nước khoảng 62,94% dự toán, ước đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán giải ngân đạt 73-75% dự toán.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Báo cáo về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại đây.

Tin mới lên