Xe

Biển số xe đẹp: Đấu giá tập trung ở Bộ Công an, khởi điểm 20 - 40 triệu đồng

(VNF) - Theo Thứ trưởng Vũ Văn Long, các điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an; toàn bộ nguồn thu từ đấu giá sẽ nộp lại ngân sách trung ương.

Biển số xe đẹp: Đấu giá tập trung ở Bộ Công an, khởi điểm 20 - 40 triệu đồng

Ảnh minh họa

Ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, việc ban hành nghị quyết này nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong lựa chọn, sử dụng “biển số đẹp”; tạo sự bình đẳng, công khai, minh bạch trong cấp, sử dụng biển số ôtô, ngăn chặn hành vi trục lợi, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ đấu giá biển số xe.

Dự thảo nghị quyết xây dựng 5 chính sách. Theo đó, biển số đưa ra đấu giá là biển số ô tô nền màu trắng, số màu đen trong kho biển số chưa được đăng ký.

Dự thảo cũng quy định cụ thể giá khởi điểm vùng 1 (tại 2 địa phương Hà Nội, TP. HCM) là 40 triệu đồng, vùng 2 gồm các địa phương còn lại là 20 triệu đồng.

Người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho xe khác, nhưng không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá, biển số phải được gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi. Người trúng đấu giá biển được quyền chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số đã trúng đấu giá.

Tuy nhiên, người được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế xe có gắn biển số trúng đấu giá sẽ không được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác hoặc chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá cho người khác.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho biết thêm, theo dự kiến ban đầu, Bộ Công an định đấu giá biển số ô tô ở công an các tỉnh, thành. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, đánh giá, Bộ thấy rằng đấu giá như vậy sẽ không đảm bảo, tính thống nhất không cao.

"Do đó, chúng tôi tính toán các điểm đấu giá biển số xe ô tô sẽ tập trung ở Bộ Công an", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nói.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, tại phiên họp của Ủy ban Pháp luật, cơ quan soạn thảo xin rút lại đề nghị phân chia nguồn thu từ đấu giá theo tỷ lệ 70% nộp vào ngân sách trung ương, 30% phân bổ cho ngân sách địa phương. Thay vào đó, toàn bộ kinh phí này sẽ được nộp lại ngân sách trung ương.

Đối với việc người dân tỉnh này có thể đấu giá biển số xe tỉnh khác không, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ một trong những nguyên tắc xuyên suốt của dự thảo nghị quyết là công dân Việt Nam có quyền đấu giá biển số xe ô tô ở bất cứ tỉnh nào trên lãnh thổ Việt Nam.

Sau khi nghe thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp 4 tháng 10/2022 theo quy trình 1 kỳ họp.

Để bảo đảm chất lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị quyết để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 16 (tháng 10/2022) trước khi trình Quốc hội.

Tin mới lên