Bất động sản

Bình Phước, Đắk Nông chi hàng nghìn tỷ làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

(VNF) - Hội đồng Nhân dân hai tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đều thông qua nghị quyết thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước) khoảng 135km.

Bình Phước, Đắk Nông chi hàng nghìn tỷ làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Bình Phước chi 3.000 tỷ, Đắk Nông chi 1.000 tỷ làm cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (ảnh minh họa)

Ngày 17/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc đồng thuận đề xuất thực hiện dự án và thống nhất giao UBND tỉnh Bình Phước là cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước).

Vốn ngân sách nhà nước tham gia không quá 50% tổng vốn đầu tư dự án, trong đó vốn ngân sách tỉnh Bình Phước khoảng 3.000 tỷ đồng. Phần diện tích thu hồi đất đoạn qua địa phận tỉnh Bình Phước khoảng 354ha. Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025.

Cũng trong ngày 17/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12 thống nhất thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông thống nhất chủ trương thực hiện dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP); cam kết bố trí 1.000 tỷ đồng từ các nguồn: cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách hằng năm, một phần nguồn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn của địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để chi trả một phần kinh phí thực hiện dự án.

Việc xây dựng cao tốc tại Đắk Nông dự kiến sẽ thu hồi khoảng 400ha đất. Tại TP. Gia Nghĩa, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 6,8km, đi qua xã Đắk R'Moan. Tại huyện Đắk R'Lấp, tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 30,9km, đi qua 6 xã: Nhân Cơ, Đắk Wer, Nhân Đạo, Nghĩa Thắng, Đắk Ru và Đắk Sin.

Dự kiến, cao tốc có 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, dự kiến bề rộng nền đường khoảng 25,5m. Dự án có chiều dài tuyến khoảng 135km (đoạn qua tỉnh Đắk Nông khoảng 38 km, đoạn qua tỉnh Bình Phước khoảng 97 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư là 19.800 tỷ đồng. 

Tin mới lên