Tiêu điểm

Bộ Công an tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm mới ở nhiều đơn vị

(VNF) – Để thuận lợi cho quá trình chuẩn bị đề án 106, gần 2 năm nay ngành công an đã tạm dừng việc tuyển dụng mới từ ngoài ngành. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng việc bổ nhiệm mới cán bộ, nhất là cấp hành chính trung gian và những đơn vị nằm trong phương án sáp nhập, sắp xếp lại.

Bộ Công an tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm mới ở nhiều đơn vị

Tạm dừng tuyển dụng mới ở nhiều đơn vị công an

Như VietnamFinance đã thông tin, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết có liên quan đến một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, bộ máy này sẽ giải thể 6 tổng cục và hạ cấp 2 bộ tư lệnh.

Việc Bộ Công an bỏ hẳn cấp tổng cục là một đột phá bởi trước đó, quá trình dự thảo có cả phương án giữ lại hai đầu mối nòng cốt là Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh.

Việc bỏ cấp tổng cục và tương đương dẫn tới yêu cầu phải giải thể hàng chục đơn vị cấp dưới có tính chất tham mưu, phục vụ chung như các cục tham mưu, hậu cần, chính trị…

Nhiều cục nghiệp vụ trước đây được tách ra theo chuyên môn, địa bàn hẹp thì giờ cũng phải nhập lại theo các nhóm chuyên môn, địa bàn rộng hơn. Khối các trường của công an cũng phải sắp xếp, gọn lại.

Cụ thể, từ 126 đơn vị cấp cục và tương đương sẽ giải thể, sáp nhập còn khoảng 60. Cứ thế, lan tỏa xuống dưới, rất nhiều đơn vị cấp phòng cũng sẽ phải sắp xếp, tổ chức lại.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, vào tháng 10/2017, trong lúc Hội nghị Trung ương 6 thảo luận, xem xét thông qua một nghị quyết chung về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, Bộ Công an cũng đã tập trung xây dựng đề án riêng để tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế của chính mình, sớm trình Bộ Chính trị quyết định.

Bộ Công an tạm dừng tuyển dụng, bổ nhiệm mới

Theo tờ Pháp luật TP. HCM, để thuận lợi cho quá trình chuẩn bị Đề án 106 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", hơn 2 năm nay ngành công an đã tạm dừng việc tuyển dụng mới từ ngoài ngành. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng việc bổ nhiệm mới cán bộ, nhất là cấp hành chính trung gian và những đơn vị nằm trong phương án sáp nhập, sắp xếp lại.

Hiện lực lượng công an đang hoạt động trên cơ sở Nghị định 106/2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Nay hoàn thiện đề án tổ chức, bộ máy mới và được Bộ Chính trị thông qua thì Chính phủ sẽ ban hành nghị định mới hoặc sửa đổi Nghị định 106/2014 làm cơ sở pháp lý thúc đẩy quá trình sắp xếp lại bộ máy Bộ Công an.

Thực tế, Bộ Công an đã có thời điểm phình to, nhất là khi tách, đổi tên từ 6 tổng cục lên 8 theo Nghị định 77/2009. Nhiều đơn vị cấp cục hình thành, kèm theo là tăng biên chế, mở rộng, đầu tư mới cơ sở vật chất…

5 năm sau, thấy mô hình này quá cồng kềnh, tốn kém mà hiệu quả không cao, Bộ Chính trị chỉ đạo và rồi Chính phủ ban hành Nghị định 106 thu gọn trở lại 6 tổng cục. Tuy nhiên, số đơn vị cấp cục, phòng… và quân số cả trên Bộ và công an các tỉnh, thành không giảm được bao nhiêu.

Đề án tổ chức, bộ máy mới mà Đảng ủy Công an trung ương đang nghiên cứu, xây dựng hy vọng sẽ tiếp tục tinh gọn đầu mối và tinh giản biên chế toàn ngành theo hướng hiệu quả, thông suốt hơn.

Đây cũng là tinh thần mà lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh trong các cuộc gặp gỡ báo chí từ sau Đại hội XII tới nay.

Ngoài 2 bộ là Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ phải xây dựng đề án riêng tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, khu vực dân sự còn lại gồm các bộ, ngành ở trung ương, chính quyền các địa phương cũng đang rà soát, thu gọn đầu mối, biên chế bám sát Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị ban hành năm 2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Xem thêm:  Tinh giản biên chế: Bước đột phá từ Bộ Công an

Tin mới lên